Norsk filminstitutt

Lurer du på noe om den nye ordningen, eller har du innspill til NFIs videre arbeid med talentordningen Neo? 

Tid:
Mandag 3. mai
13:00-14:00

Meld deg på

Nylig lanserte NFI Neo idéutvikling, som er en del av vår nye talentordning Neo.
Med Neo skal norsk film og filmbransje få flere nye stemmer og historier. Ordningen skal stimulere til fornyelse og mangfold både på innholdssiden og skapersiden, og bidra til nytenkning når det gjelder form, innhold og lansering.

Neo idéutvikling er et stipend for deg som skal lage din første eller andre film i langt format. 
Lurer du på noe om den nye ordningen, eller har du innspill til NFIs videre arbeid med talentordningen Neo? Da må du bli med på digitalt informasjonsmøte med talentrådgiver Kari Moen Kristiansen og seksjonsleder Ståle Stein Berg.

Møtet kan følges her.