Norsk filminstitutt

Kva for utfordringar og moglegheitar ligg i det nye landskapet når det gjeld lansering av film? Vi inviterer filmbransjen til eit digitalt frukostseminar der me saman kan diskutere gjennom dilemmaer og ikkje minst moglegheiter som åpnar seg etter pandemien.

Me diskuterer vilkåret «allment tilgjengelig for et bredt norsk publikum» som er eit av vilkåra for å få lanseringstilskot. Korleis skal vi tolke dette omgrepet og korleis skal lanseringstilskotet bidra til å oppfylle dette vilkåret?

 

Tid:
Torsdag 8. april
09:30 - 11:00
Sted:
https://us02web.zoom.us/j/88904454700

Meld deg på

Program (med atterhald om endringar):

Velkommen v/ Kjersti Mo, direktør NFI

NFIs dilemmaer i det nye landskapet v/ Lars Løge avd. direktør Utviklings- og produksjonsavdelingen - NFI

Lanseringstilskotets funksjon og moglegheiter i ein endra marknad v/ Marianne Hjerpseth,
Lanseringsrådgjevar spelefilm og dramaserier - NFI

Kinoens dilemma v/ Christin Berg, Programdirektør - Nordisk Film Kino

Distributørens dilemma v/ Vibeke Skistad, Euforia Film AS

Produsentens dilemma v/ Frederick Howard, CEO Storm Films 

Spørsmål og svar

Kontakt

Nedin Mutic

Inkludering- og Kommunikasjonsrådgiver
+47 995 38 485
nedin.mutic@nfi.no

Nedin Mutic