Norsk filminstitutt inviterer til innspillseminar for filmbransjen i forbindelse med en ny stortingsmelding om kultur, den første på 14 år.

Tid:
Mandag 28. august - Tirsdag 29. august
10.00-14.15 (ca)
Sted:
Tancred, Filmens hus

Meld deg på

Vi sakser fra Kulturdepartementets beskrivelse av formålet med meldingen: 
«Meldingen skal danne grunnlaget for en overordnet politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer i årene som kommer. Arbeidet skal favne bredt innenfor Kulturdepartementets ansvarsområder og se på kulturpolitiske konsekvenser av blant annet teknologisk utvikling, globalisering, demografiske endringer, samfunnsøkonomiske realiteter og nye forvaltningsstrukturer»

Filmbransjens oppgave blir å se hva slags rolle filmen skal ha i fremtidens kulturpolitikk.Alle formater og uttrykk


Med film mener vi alle formater og uttrykk som forteller en historie, uttrykker en idé eller vekker en følelse gjennom kunsten å bruke levende bilder, både spillefilm, kortfilm, dokumentar, serier og spill – og annet.

Program

10:00              
Velkommen ved direktør i NFI Sindre Guldvog

10:15              
Innlegg fra NRK, Filmskolen, Westerdals Oslo ACT, FilmReg, Filmformidlere i Norge, TIFF (på vegne av filmfestivalene), Produsentforeningen, Filmforbundet

11:45              
Lunsj

12:20              
Innlegg fra Norske filmregissører, Film & Kino, Norsk skuespillerforbund, Dramatikerforbundet, Norske filmdistributører, Nasjonalbiblioteket

13:15              
Åpen mikrofon

14:00              
Avslutning ved prosjektleder i Kulturdepartementet Øystein Vidar Strand

14:15 (ca)              
Slutt

Konferansier er avdelingsdirektør i NFI Stine Helgeland


Meld deg på her

(Vi praktiserer førstemann-til-mølla-påmelding)

Bilde: Barnefilmfestivalen