Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt utlyser nå en unik mulighet for fire utvalgte produsenter som får delta på Producers LINK, - et nytt initiativ for produsenter av audiovisuelt innhold for barn som vil foregå under Kids Kino Industry i Warsawa, Polen i september og Cinekid for Professionals i Amsterdam i oktober 2022.  

Tid:
Tirsdag 27. september - Fredag 21. oktober
Sted:
Warszawa og Amsterdam

Meld deg på

Søknadsfrist: onsdag 8. juni 2022, innen kl. 23:59.59

Målgruppe: Produsenter som jobber med fiksjon (film og TV) eller dokumentarprodusenter.

Kids Kino Industry og Cinekid for Professionals samarbeider om Producers LINK, et nyetablert produsentprogram for nye produsenter for barneinnhold. Vi ser etter fremtidsrettede kreative produsenter som vil bli kjent med likesinnede produsenter og lære mer om hvordan ideene og prosjektene deres kan nå ut bedre til dagens generasjon av unge seere.

Kids Kino Industry er det internasjonale samproduksjonsforumet, bransjedelen av Kids Kino International Film Festival og finner sted i september 2022 i Warszawa, Polen.

Cinekid for Professionals er bransjedelen til Cinekid Festival som finner sted i oktober 2022 i Amsterdam, Nederland. Begge arrangementene jobber for å stimulere produksjonen av høykvalitets barneinnhold via internasjonale talent-LAB-er, et samproduksjonsmarked, promotering, matchmaking og kunnskapsdeling via konferanseprogrammene. Kids Kino Industry er fokusert på det sentrale og østeuropeiske landskapet og Cinekid er fokusert på det paneuropeiske og internasjonale landskapet

De utvalgte produsentene som får delta på Producers LINK vil få en unik mulighet til å kunne delta på to av de viktigste arenaene for aktører innen barnefilm lagt tett i tid etter hverandre.


Du vil få tilgang til:

 • Skreddersydd program, inkludert: ny innsikt om aktuelle trender innen innhold for barn, publikumsinformasjon, markedsføring og pitchetrening
 • matchmaking med andre produsenter og fagpersoner
 • en-til-en-møte med investorer og beslutningstakere
 • skreddersydd rådgivning med eksperter
 • forumsessioner og foredrag/mesterklasser
 • unikt nettverk av internasjonale aktører
 • oversikt over samproduksjonsmuligheter
 • et stort og unikt bransjenettverk 
   

Datoer - fysisk og/eller digitalt:

Programmet starter på Kids Kino Industry i Warszawa, Polen (27. september - 30. september 2022) og avsluttes på Cinekid for Professionals i Amsterdam, Nederland (18. - 21. oktober 2022).

Før dette fra 5. - 19. september arrangerer vi nettverkssamlinger og partnerpresentasjoner. Programmet er planlagt fysisk, men hvis behovet tilsier det blir det et tilpasset digitalt opplegg.

Norsk filminstitutt er partner med Kids Kino og Cinekid, og vil sammen med de andre partnerlandene velge inntil 4 produsenter for deltakelse i Producers LINK, og partnerorganisasjonen dekker produsentenes plass i programmet. Blir du valgt ut som en av 4 produsenter fra Norge kan du søke om stipend for deltakelsen fra Norsk filminstitutt.

Producers Connection erstatter nå det som tidligere var kjent som Producers Program under Cinekid for Professionals.


Søknaden må inneholde

 • faglig begrunnelse om hvorfor du ønsker å delta på Producers LINK
 • relevant CV
 • prosjektbeskrivelse (1-2 sider) om eventuelt eget barnefilmprosjekt.
 • (kort om innhold, hvem som er involvert og om du har fått tilskudd til prosjektet av NFI eller annen offentlig virksomhet.)

Det er mulig å søke om stipendet selv om man ikke for tiden jobber med et eget prosjekt, men vi oppfordrer særskilt produsenter med barnefilmprosjekter i utvikling til å søke.
 

Hvordan søke:

Send søknad som e-post til: rune.tellefsen@nfi.no
Søknadsfrist: onsdag 8. juni 2022, innen kl. 23:59.59

Blir du valgt ut som en av 4 produsenter fra Norge kan du søke om stipend for deltakelsen fra Norsk filminstitutt.

Se også: 

Reisestipend utland / NFI
Cinekid for professionals
Kids Kino Industry