Norsk filminstitutt

Vil du utdanne deg til bærekraftrådgiver for film- og TV-bransjen? De nordiske filminstituttene, et antall nordiske filmskoler og mediehøgskolen i Stuttgart har inngått et samarbeid for å tilby et kurs i bærekraftig filmproduksjon. NFI skal velge ut inntil to kandidater til dette. Søknadsfrist 30. august kl. 12.00. 

Tid:
Onsdag 18. oktober - Onsdag 3. april
Sted:
På nett og i København

Om kurset 

Kurset bygger på mediehøgskolen i Stuttgarts eksisterende "Green Consultant"-utdanning og omfatter cirka 180 timer, noe som tilsvarer 6 studiepoeng (ECTS).  

Kurset starter den 18. oktober 2023 og avsluttes den 3. april 2024. Kurset er hovedsakelig nettbasert, og forelesninger finner sted på onsdager mellom klokken 18 og 20. Kurset inkluderer også en obligatorisk tredagers fysisk workshop på den danske filmskolen i København 27.-29. februar 2024. Undervisningsspråket under kurset er engelsk.   

Se følgende lenke for kursplan, datoer, læringsmål med mer: Green Consultant Course. https://www.filminstitutet.se/globalassets/1.-sok-stod/filminstitutets-stod/produktionsstods-dokument/green-consultant-course.pdf 


Blir med i utformingen av nordisk kurs

I tillegg til å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter innen bærekraftig film- og TV-produksjon, vil kursdeltakerne være involvert i en evaluering av mediehøgskolen i Stuttgarts Green Consultant-kurs, samt utformingen av en nordisk versjon av det samme. Dette skjer på den fysiske samlingen i København.  

Maksimalt vil det være 18 deltakere fra de nordiske landene, hvorav 2-4 fra Norge, der NFI velger ut inntil 2 av disse. Deltakelse på kurset er kostnadsfritt (NFI dekker kursavgiften).

 
Om deg som søker

  • Du har erfaring fra film- og TV-bransjen og har stor interesse for bærekraft 
  • Du forplikter seg til å delta i hele kurset, inkludert tredagers workshopen på den danske filmskolen i København i februar 2024 
  • Du ønsker å spre kunnskap om bærekraftig omstilling innen film- og TV-bransjen 
  • Du forplikter deg til å delta aktivt i utformingen av en nordisk kurs innen bærekraftig film- og TV-produksjon, det foregår primært på den fysiske samlingen i København.  
  • Du ønsker å hjelpe/undervise andre i bærekraftig film- og TV-produksjon etter fullført kurs.  

Søknaden må inneholde 

Søknadens innhold og hva du trenger å levere framgår i søknadsportalen, men fremhever her det mest sentrale: 

Faglig begrunnelse på hvorfor du ønsker å delta på kurset 

Relevant CV 

Budsjett for deltakelsen på den fysiske samlingen i København (søk om dine reisekostnader; flybillett + til/fra flyplass). Deltakeravgiften dekkes av NFI på forhånd.

NB: I portalen blir du bedt om å legge ved dokumentasjon på arrangørs bidrag og dokumentasjon på kursplass. Dette behøver du ikke avklare på forhånd. På begge disse postene kan du bare laste opp et dokument (Word) hvor du henviser til NFIs utlysning.   

Slik søker du 

For å søke må du være registrert som bruker og logget inn på Min side (via Logg inn-knappen øverst på siden). Velg fanen Reisestipend utland, deretter deltakelse på kurs i utlandet og velg så Utlyst av NFI. NB! Merk søknaden «Kurs bærekraftrådgiver». 

Du kan jobbe med søknaden i etapper og mellomlagre dataene sikkert på våre nettsider. Når søknaden med vedlegg er klar velger du Send. 

Vi viser for øvrig til Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner, kapittel 2.  

Søknadsfrist: onsdag 30 . august innen kl. 12 norsk tid. 

 
 
 

Kontakt

Rune Tellefsen

Konsulent kompetanse og partnerskap
+47 908 55 015
rune.tellefsen[@]nfi.no

Rune Tellefsen

Jakob Berg

Kommunikasjonsrådgiver
+47 971 977 66
jakob.berg[@]nfi.no

Jakob Berg