Norsk filminstitutt

Få med deg hovedlinjene i det nye sjuårsprogrammet for Kreativt Europa 2021-27. Vi presenterer også prosjekter og får erfaringer fra norske tilskuddsmottakere som har fått tilskudd i perioden 2014-2020.

Tid:
Torsdag 17. juni
13.00
Sted:
Online
Pris:
Gratis

EU satser stort på kreativt kultursamarbeid i Europa gjennom programmet Kreativt Europa. Nå starter en ny programperiode der budsjettet økes betraktelig, til hele 2,44 milliarder euro. De neste sju årene skal Kreativt Europa fortsette å støtte opp om og styrke europeisk kultur og språk, styrke kultur- og kreativ sektors konkurranseevne, øke publikumsoppslutningen, øke tilgangen og sirkulasjonen av europeiske verk og fremme samarbeid på tvers av landene i Europa.

Arrangementet strømmes på mediadesk.no

Program

 • Velkommen og videohilsen fra politisk ledelse
 • Hva betyr Kreativt Europa for kultur- og audiovisuell sektor?
  Samtale med direktør Kristin Danielsen, Kulturrådet og direktør Kjersti Mo, Norsk filminstitutt.
 • Hva skal til for å lykkes?
  Samtale med fire prosjektledere fra forrige programperiode:
  Kathrin Pabst (prosjekt Identity on the Line, Vestagdermuseet)
  Eric Vogel (produsent, Tordenfilm)
  Anita Rehoff Larsen (produsent, Sant & Usant),
  Ådne Sekkelsten (daglig leder, Scenekunstbruket)
  Moderator: Per Dehlin (Kulturrådet) og Kåre Jensen (Norsk filminstitutt)
 • Kreativt Europa 2021-27
  Hovedlinjene i det nye sjuårsprogrammet ved Kristin Bolgård (Kulturrådet) og Elisabeth Aalmo (Norsk filminstitutt)
 • Hilsen fra Thierry Béchet, EUs ambassadør til Norge
   

Arrangementet er et samarbeid mellom Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt, som er kontaktpunkt for henholdsvis Kultur- og MEDIA i Kreativt Europa-programmet.

Kontakt

Elisabeth Aalmo

Rådgiver Kreativt Europa MEDIA Desk
+47 932 66 554
elisabeth.aalmo[@]nfi.no

Elisabeth Aalmo