Norsk filminstitutt

Vi utlyser to plasser for unge produsenter for deltakelse på Les Arcs Industry Village i Frankrike, 11.-14 desember 2021. Akkreditering og overnatting er inkludert, samt et reisestipend á inntil kr. 5 000. Søknadsfrist er onsdag 10. november 2021. 

Tid:
Lørdag 11. desember - Tirsdag 14. desember

Tid: Lørdag 11. desember - tirsdag 14. desember

Sted: Les Arcs, Frankrike

Søknadsfrist: Søknadsfrist: innen 12.00 (norsk tid) onsdag 10. november  2021.

Målgruppe: Unge (i betydningen ferske) og talentfulle spillefilmprodusenter som leter etter europeiske samprodusenter.


Norsk filminstitutt ønsker å legge til rette for at norske produsenter kan finne finansiering og samarbeidspartnere i Europa, med spesiell vekt på Frankrike. NFI samarbeider med Les Arcs European Film Festival om deltakelse på festivalens marked.  Norsk filminstitutt kan som del av dette samarbeidet sende inntil to produsenter til årets marked, som i år har et spesielt fokus på Sveits og alperegionene av Frankrike og Italia.

Deltakelse på Les Arcs Industry Village 2021 gir:

 • Bransje-akkreditering, som gir tilgang til alle aktiviteter på markedet
 • Deltakelse på en-til-en-møter, konferanser, nettverks-lunsjer og mottakelser organisert av markedet
 • Invitasjon til åpningsseremoni, middag og mottakelse 11. desember
 • Som del av den norske delegasjonen slipper man å betale deltakeravgift. Som en del av pakken er det inkludert tre netter på dobbeltrom på festivalhotellet (inkludert frokost) og deltakerne blir hentet med shuttlebuss på flyplassen i Genève ved behov.

Stipendet på inntil 5.000 kroner vil kunne dekke deler av kostnaden til reise og evt. overnatting ut over de tre nettene som dekkes av festivalen.

NFI vil velge ut de to deltakerne fra Norge etter at markedet har kunngjort hvilke prosjekt som er valgt ut til Industry Village. Om du har søkt om deltakelse med prosjekt, men ikke har kommet med, kan du altså også søke NFI om å delta uten prosjekt.

Vi søker etter to talentfulle produsenter med internasjonale ambisjoner. Dette kan omfatte uavhengige produsenter som driver sitt eget selskap eller juniorprodusenter i større selskaper. 

Søknaden må inneholde

Søknadens innhold og hva du trenger å levere framgår i søknadsportalen, men fremhever her det mest sentrale:

 • Faglig begrunnelse på hvorfor du ønsker å delta på Les Arcs Industry Village
 • Relevant CV
 • Budsjett for reise og ev. ekstra overnatting (hotell 3 netter er inkludert)
 • Opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra
 • Prosjektbeskrivelse (1-2 sider) om eventuelt filmprosjekt aktuelt for samproduksjon med finansiering fra Europa

Du trenger ikke levere dokumentasjon på akkreditering da vi vil velge ut deltakerne i samarbeide med Les Arcs.

Prioritering

I henhold til Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill , kapittel 4, skal det legges vekt på ordningens formål og den faglige begrunnelsen for søknaden. Tilskuddsforvalter kan også prioritere søknader ut fra målet om kjønnsbalanse og mangfold i dataspillbransjen.

Ved tildeling vil vi prioritere å spre stipendene til deltagere fra ulike selskap.

Slik søker du

 • For å søke må du være registrert som bruker og logget inn på www.nfi.no. Dette gjør du via Logg inn knappen øverst på siden, eller via knappen «søk stipend her» på siden Reisestipend utland / NFI.
 • Velg fanen Stipend til deltakelse på kurs i utlandet, deretter Utlyst av NFI og merk søknaden ”Les Arcs 2021”.
 • Du kan jobbe med søknaden i etapper og mellomlagre dataene sikkert på våre nettsider.
 • Når søknaden med vedlegg er klar velger du Send.

Vi viser for øvrig til “Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner“, kapittel 2. 

Søknadsfrist: innen 12.00 (norsk tid) onsdag 10. november 2021.


Om Les Arcs

Les Arcs Industry Village er bransjedelen av Les Arcs Film Festivals arrangement og har som målsetting å øke eksponeringen av lovende prosjekter fra hele Europa, samt skape et sted for nettverk for å fremme nye partnerskap og samarbeid.
Les Arcs samler hvert år over 500 personer fra bransjen (filmskapere, produsenter, salgsagenter, distributører, finansiører, fond, etc). The Coproduction Village samler et utvalg av rundt 20 europeiske prosjekter i utvikling som søker samprodusenter og/eller finansiører.

Ønsker du å delta med prosjekt på Industry Village kan du nå søke direkte til Les Arcs i lenken under, med søknadsfrist 8. september. Vil du søke om plass på Work-in-Progress er søknadsfristen 13. oktober.

Se mer informasjon her: https://lesarcs-filmfest.com/en/industry/industry-village


Relatert

Les mer om Reisestipend utland / NFI

Les mer om Les Arcs

Kontakt

Rune Tellefsen

Konsulent kompetanse og partnerskap
+47 908 55 015
rune.tellefsen[@]nfi.no

Rune Tellefsen