Norsk filminstitutt

Med ny spillforskrift og mer ansvar for spillformidling åpner vi for å søke tilskudd til tiltak som fremmer bruk av dataspill. Fra midten av april blir det mulig å søke om midler til pilotprosjekter som kombinerer kurs for bibliotekansatte med publikumsrettede arrangementer. Bli med på digitalt informasjonsmøte og få hjelp til søknaden.

Tid:
Onsdag 28. april
Kl. 14.00 - 15.00
Sted:
Digitalt

Klikk her for å bli med på møtet

Tilskuddsordningen skal bidra til mer kompetanse om spill i bibliotek og øke bruken av norske dataspill. Målgrupper for ordningen er spillpedagoger, spillutviklere og andre spillformidlere og arrangører som kan tilby kurs i bruk av norske dataspill og som har erfaring med publikumsrettede spillarrangementer. 

På informasjonsmøtet går vi gjennom ordningen, hvordan søke og hva som skal til for å få tilskudd. Møtet foregår digitalt og det vil bli anledning til å stille spørsmål.

Vertskap for møtet blir Julie Ova, avdelingsdirektør for formidling hos NFI.

Frist for å sende søknad settes til 12. mai, og vi publiserer veiledere, søknadsskjema og åpner for søknader i midten av april.

Velkommen til informasjonsmøte!