Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt tilbyr to unge (i betydningen ferske) og talentfulle spillefilmprodusenter sjansen til å delta i Rotterdam Lab, som er en del av markedet CineMart under Rotterdam film festival. Rotterdam Lab er en workshop som i år gjennomføres 100% digitalt og finner sted i tidsrommet 25.januar - 5. februar 2021. Søknadsfrist: tirsdag 10. november 2020.

Tid:
Mandag 25. januar - Fredag 5. februar
Sted:
På nett

Film- og Tv-markedet blir stadig mer globalt og Rotterdam Lab er en mulighet til å delta på markedet CineMart og lære hvordan markedet fungerer og knytte kontakter med andre produsenter. Rundt 70 produsenter fra mer enn 31 land deltar.

Norsk filminstitutt tilbyr nå to norske produsenter å delta på Rotterdam Lab 2021, som denne gangen gjennomføres 100% digitalt. Vi tilbyr: 

  • Rotterdam Lab-program
  • Tilskudd til å dekke deltakeravgiften (du søker stipend for å dekke avgiften på 1250 Euro)
  • Deltakelse i hele programmet og gratis akkreditering til CineMart. 

Deltakerne blir nominert av Norsk filminstitutt som vil finne frem til de produsentene som er best egnet for Laben - i samarbeid med CineMart. CineMart, samproduksjonsmarkedet under Rotterdam Film Festival, har drevet Rotterdam Lab i 20 år.

Vi søker nå to talentfulle produsenter med internasjonale ambisjoner. Dette kan omfatte uavhengige produsenter som driver sitt eget selskap eller juniorprodusenter i større selskaper. Du bør ha produsert minst to kortfilmer og ikke mer enn to langfilmer som er internasjonalt samprodusert. Ved tildeling vil vi prioritere å spre stipendene til deltagere fra ulike selskap.

Under Rotterdam Lab vil du lære om utviklingstrekk i filmindustrien, praktiske spørsmål omkring samproduksjon og post-produksjon, salg, digital distribusjon, finansiering og utvikling. Etter Rotterdam Lab kommer du hjem med et internasjonalt nettverk, erfaringer med et marked som CineMart, samt kunnskaper om den internasjonale filmindustrien.

Søknaden må inneholde:

Søknadens innhold og hva du trenger å levere framgår i søknadsportalen, men fremhever her det mest sentrale:

  • Faglig begrunnelse på hvorfor du ønsker å delta på Rotterdam Lab
  • Relevant CV
  • Prosjektbeskrivelse (1-2 sider) om eventuelt filmprosjekt aktuelt for samproduksjon med eller finansiering fra Europa (legges inn som vedlegg under Eventuelt.)
  • Budsjett for deltakelsen (søk om deltakeravgiften på Euro 1250)

 

Du trenger ikke levere dokumentasjon på akkreditering da vi vil velge ut deltakeren i samarbeid med Rotterdam Lab.

Slik søker du

For å søke må du være registrert som bruker og logget inn på Min side (via Logg inn-knappen øverst på siden). Velg fanen Reisestipend utland, deretter deltakelse på kurs i utlandet og velg så Utlyst av NFI. NB! Merk søknaden «Rotterdam Lab 2021».

Du kan jobbe med søknaden i etapper og mellomlagre dataene sikkert på våre nettsider. Når søknaden med vedlegg er klar velger du Send.

Vi viser for øvrig til “Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner“, kapittel 2. 

Søknadsfrist: tirsdag 10. november 2020.

 

Kontakt

Rune Tellefsen

Konsulent kompetanse og partnerskap
+47 908 55 015
rune.tellefsen[@]nfi.no

Rune Tellefsen