Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt tilbyr to unge (i betydningen ferske) og talentfulle spillefilmprodusenter sjansen til å delta i Rotterdam Lab, som er en del av markedet CineMart under Rotterdam Internasjonale Film Festival (IFFR). Rotterdam Lab gjennomføres neste år som en online-del først, og så en fysisk del, henholdsvis 24. - 28. januar og 31. januar - 2. februar, 2022.
Søknadsfrist: tirsdag 16. november 2021.

Tid:
Fredag 28. januar - Onsdag 2. februar
Sted:
Online og i Rotterdam

Film- og Tv-markedet blir stadig mer globalt og Rotterdam Lab er en mulighet til å delta på markedet CineMart og lære hvordan markedet fungerer og knytte kontakter med andre produsenter. Rundt 70 produsenter fra mer enn 31 land deltar.

Norsk filminstitutt tilbyr nå to norske produsenter å delta på Rotterdam Lab 2022. Vi tilbyr: 

  • En online-del og en fysisk del av Rotterdam Lab program
  • Stipend for reisekostander, legg inn estimert budsjett i søknaden
  • Deltakeravgiften er dekket av NFI
  • 4 overnattinger på hotel dekket (mandag 31. januar-torsdag 3. februar).
  • Deltakelse i hele programmet og gratis akkreditering til CineMart. Akkrediteringen gir adgang til alle visninger og arrangementer under festivalen
  • Mottakelser etc.

Deltakerne blir nominert av Norsk filminstitutt som vil finne frem til de produsentene som er best egnet for Laben - i samarbeid med IFFR PRO/CineMart. CineMart, samproduksjonsmarkedet under Rotterdam Film Festival, har drevet Rotterdam Lab i 20 år.

Vi søker nå to talentfulle produsenter med internasjonale ambisjoner. Dette kan omfatte uavhengige produsenter som driver sitt eget selskap eller juniorprodusenter i større selskaper. Du bør ha produsert minst to kortfilmer og ikke mer enn to langfilmer som er internasjonalt samprodusert. Ved tildeling vil vi prioritere å spre stipendene til deltagere fra ulike selskap.

Under Rotterdam Lab vil du lære om utviklingstrekk i filmindustrien, praktiske spørsmål omkring samproduksjon og post-produksjon, salg, digital distribusjon, finansiering og utvikling. Etter Rotterdam Lab kommer du hjem med et internasjonalt nettverk, erfaringer med et marked som CineMart, samt kunnskaper om den internasjonale filmindustrien.

Rotterdam Lab gjennomføres neste år i to bolker. Først en online del i perioden mandag 24. – fredag 28. januar, og deretter fysisk i Rotterdam i perioden mandag 31. januar – onsdag 2. februar, 2022. Ønsker du kun å delta online må du oppgi dette i søknaden.

Søknaden må inneholde

Søknadens innhold og hva du trenger å levere framgår i søknadsportalen, men fremhever her det mest sentrale:

  • Faglig begrunnelse på hvorfor du ønsker å delta på Rotterdam Lab
  • Relevant CV
  • Prosjektbeskrivelse (1-2 sider) om eventuelt filmprosjekt aktuelt for samproduksjon med eller finansiering fra Europa (legges inn som vedlegg under Eventuelt.)
  • Budsjett for deltakelsen (søk om dine reisekostander)

 

Du trenger ikke levere dokumentasjon på akkreditering da vi vil velge ut deltakeren i samarbeid med Rotterdam Lab.

Slik søker du

For å søke må du være registrert som bruker og logget inn på Min side (via Logg inn-knappen øverst på siden). Velg fanen Reisestipend utland, deretter deltakelse på kurs i utlandet og velg så Utlyst av NFI. NB! Merk søknaden «Rotterdam Lab 2022».

Du kan jobbe med søknaden i etapper og mellomlagre dataene sikkert på våre nettsider. Når søknaden med vedlegg er klar velger du Send.

Vi viser for øvrig til “Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner“, kapittel 2. 

Søknadsfrist: tirsdag 16. november 2021.

 

Les mer om

Rotterdam Lab Rotterdam Lab | IFFR

CineMart CineMart | IFFR

Reisestipend utland Reisestipend utland / NFI

Kontakt

Rune Tellefsen

Konsulent kompetanse og partnerskap
+47 908 55 015
rune.tellefsen[@]nfi.no

Rune Tellefsen

Jakob Berg

Kommunikasjonsrådgiver
+47 971 977 66
jakob.berg[@]nfi.no

Jakob Berg