Norsk filminstitutt

Det europeiske fondet New Dawn gir tilskudd til prosjekter med diversitet, mangfold og representasjon. Norske prosjekter med tilskudd fra NFI eller regionale fond kan søke.

Tid:
Mandag 3. april

Søknadsfrist 03 april kl. 17.00 CET

Fondet New Dawn er et initiativ fra landene Belgia, Finland, Irland, Luxembourg, Nederland, Norge, Portugal, Sverige og Canada for å bidra til at flere historier blir fortalt med et mangfoldsperspektiv og for å bidra til økt diversitet og representasjon på skjermen. Det er prosjekter fra disse landene som kan søke tilskudd.

Fondet ble startet opp i 2022 og har i år 500.000 Euro å dele ut i toppfinansiering til spillefilmer, animasjonsfilmer eller dokumentarfilmer over 60 minutter.

New Dawn er åpent for norske filmprosjekter som har fått produksjonstilskudd fra enten Norsk filminstitutt eller et regionalt norsk fond. Prosjektene må ha minst 50 prosent av finansiering på plass før det søkes.

Her kan du se hva slags prosjekter som har fått tilskudd tidligere.

New Dawn selects first 6 projects – New Dawn

Om New Dawn

New Dawn er et filmfond som skal hjelpe filmskapere med prosjekter i produksjonsstadiet, spesielt da manusforfattere, regissører og produsenter hvis stemmer og perspektiver vanligvis ikke høres og ses. Se www.newdawn.film for alle søknadskriterier og hvordan du skal søke.

Søknader sendes til:  application@newdawn.film 

Spørsmål sendes til: hello@newdawn.film 

Kontakt

Benedikte Danielsen

Produksjonsfaglig rådgiver - Spillefilm, samproduksjon og internasjonal finansiering
901 19 599
benedikte.danielsen[@]nfi.no

Benedikte Danielsen