Norsk filminstitutt

EU satser stort på kreativt kultursamarbeid i Europa.  Gjennom Kreativt Europa har det de siste syv årene blitt fordelt 1,46 milliarder euro til en rekke prosjekter innen kunst og kulturfeltet.

Målet er å støtte europeisk kultur, styrke de kreative og audiovisuelle sektorene og bidra til å øke sirkulasjon av kunstneriske verk på tvers av landegrensene. 

Tid:
Onsdag 9. desember
10.00 –11.30
Sted:
Online

I perioden 2014 – 2020 har mange norske aktører mottatt tilskudd og gjennom det fått økt kunnskap, større nettverk og tilgang på nye markeder – og ikke minst tilgang på finansiering.  Norske deltakere har gitt tilbakemeldinger om at programmet har bidratt til varige endringer i organisasjonene de representerer.  Flere av prosjektene kunne ikke blitt gjennomført uten støtte fra Kreativt Europa.  

Onsdag 9. desember markerer vi at inneværende programperiode går mot slutten, og at det nye programmet for Kreativt Europa skal lanseres. Vi presenterer prosjekter og får erfaringer fra norske tilskuddsmottakere. Vi vil også presentere hovedlinjene i det nye sjuårsprogrammet for Kreativt Europa.    
 
Arrangementet er et samarbeid mellom Kulturrådet og Norsk filminstitutt og strømmes live fra Cinemateket i Oslo.  

Les mer om Kreativt Europa og Kreativt Europa MEDIA

Kontakt

Elisabeth Aalmo

Rådgiver Kreativt Europa MEDIA Desk
+47 932 66 554
elisabeth.aalmo@nfi.no

Elisabeth Aalmo