Norsk filminstitutt

Vi inviterer norske spillefilm- og serieskapere til å sende inn prosjekter til Fiction Norway som arrangeres i Tromsø 16. og 17. januar 2023. Fiction Norway er en møteplass for norske film- og serieskapere og kjøpere fra det nord-amerikanske markedet. Målet er at norske filmer og serier får tilgang til det nord-amerikanske markedet.

Tid:
Mandag 16. januar - Tirsdag 17. januar
Sted:
TIFF, Tromsø

Fiction Norway er en unik mulighet for norske produsenter til å møte sentrale nord-amerikanske finansiører, distributører og visningsplattformer. Her får dere muligheten til å pitche nye prosjekter som har potensial i det nordamerikanske markedet, med påfølgende individuelle møter.

Slik velger vi prosjekter

Fiction Norway skal vise fram og gjøre tilgjengelig det beste vi har av spillefilm og dramaserier i Norge, og stimulere til økt salg og distribusjon til Nord-Amerika. Målet er at dette skal bli en årlig markedsplass i Tromsø i januar.

Vi oppfordrer alle produsenter til å sende inn sine aktuelle prosjekter.

Deltakere velges ut av Norsk filminstitutt og Filmfond Nord. Vi velger ut de mest relevante prosjektene som får presentere seg på scenen under TIFF, og delta på etterfølgende møter med de nordamerikanske kjøperne.

Deadline for innsending: 21. oktober 2022

Det vil bli gjort en utvelgelse av prosjekter innen midten av november 2022

Har du et prosjekt som passer?

Disse kan søke Fiction Norway:

Prosjekter i utvikling eller produksjon. Dette er prosjekter som har mottatt substansiell, reell støtte fra annen part enn produsent, og er i rute til å realiseres. Prosjekter som kun er på idéstadiet, vil ikke være aktuelle for Fiction Norway.

Alle prosjekter bør ha et estimert ferdigstillingstidspunkt.

Formater: Spillefilm og dramaserier/miniserier.

Kriterier for å kvalifisere

1. Nordamerikanske rettigheter MÅ være tilgjengelige. Har prosjektet allerede solgt alle rettighetene til nordamerikansk distribusjon kan de ikke presenteres på Fiction Norway. Det er en fordel å nevne hvilke territorier som er tilgjengelige, evt. hvilke territorier som er solgt i søknaden.

2. Prosjektet må ha et presumptivt potensial i det nordamerikanske markedet. Dette blir en kvalitativ vurdering av NFI og Filmfond Nord. Vi tenker bredt i vår vurdering, og vil heller åpne for potensialet enn å begrense. Likevel er det ikke alle filmer eller serier som passer, og vi vil derfor presentere et kuratert utvalg prosjekter under Fiction Norway.

Slik søker du

Påmeldingsskjema på følgende lenke:

https://www.fictionnorway.no/2023

De som blir valgt ut må kunne levere visuelt materiale, aller helst filmklipp, som kan vises på scenen i Tromsø.

Deltakeravgift for utvalgte prosjekter er kr. 1500 pr person, og er et bidrag til markedsdagene, lunsj og felles middag. Hvert utvalgt prosjekt kan delta med to personer. 

Spre gjerne ordet, vi gleder oss veldig til å se dere på Fiction Norway i 2023!

Med vennlig hilsen fra arrangørene;

Tromsø Internasjonale Filmfestival i samarbeid med Filmfond Nord, Norsk filminstitutt og Virke Produsentforeningen.

 

Kontakt

Benedikte Danielsen

Produksjonsfaglig rådgiver - Spillefilm, samproduksjon og internasjonal finansiering
901 19 599
benedikte.danielsen[@]nfi.no

Benedikte Danielsen

Dag Asbjørnsen

Seksjonsleder
internasjonale relasjoner
+47 402 22 151
dag.asbjornsen[@]nfi.no

Dag Asbjørnsen