Meld deg på Coproduksjonsforum i Trieste for å finne samproduksjonspartnere fra Benelux, Italia og det sentrale Europa. 

Tid:
Søndag 20. januar - Tirsdag 22. januar
Sted:
Trieste, Italia

Meld deg på

Målgruppe: Spillefilm- og dokumentarfilmprodusenter som leter etter finansiering, kjøpere eller samprodusenter. 

Norsk filminstitutt ønsker å legge til rette for at norske produsenter kan finne finansiering og samarbeidspartnere i Benelux, det sentrale Europa og  Italia

Norsk filminstitutt oppfordrer derfor norske filmprodusenter om å søke om deltakelse på neste års marked When East Meets West i Trieste. Markedet har i 2019 et spesielt fokus mot det sentrale Europa (Tsjekkia, Polen, Slovakia, Ukraina) og Benelux (Belgia, Nederland, Luxembourg).  Den italienske bransjen er også bredt representert.

Deltakelse på When East Meets West gir:

Full adgang til hele programmet under co-produksjonsmarkedet
Adgang til spesielt tilrettelagte møteplasser der man kan treffe potensielle samprodusenter, finansiører eller kjøpere/distributører
Egne møteplasser med representantene fra landene det er fokus på
Tilgang til mer enn 450 deltakere på markedet, hvorav 70 festivalprogrammerere, commissioning editors og salgsagenter og 150 produsenter fra 35 land

Krav til søker: 

Prosjektene må være en spillefilm eller dokumentarfilm i utvikling med minst 15 prosent av budsjettet på plass. 
Prosjektene må ha internasjonalt samproduksjonspotensial, helst med det sentrale Europa, Benelux eller Italia. 

Søknaden må inneholde:

Fylt ut online søknadsskjema
Engelsk treatment (maks 5-8 sider)
Finansieringsplan
Teaser/visuals/mood board på det aktuelle prosjektet, eller noe fra regissørens tidligere arbeid. 

Søknadsskjema finner du her

Deltagelse på forumet, hvis du blir valgt ut til å pitche, gir anledning til å søke stipend fra NFI hvis du har godkjente utgifter på over 10.000 kroner.
Les mer om stipend til kurs i utlandet.   

Vi viser for øvrig til Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner», kapittel 2.  

Søknadsfrist:  31.oktober 2018

RELATERT:

Les mer om When East Meets West 2019

Kontakt

Dag Asbjørnsen

Seksjonsleder
Internasjonale forhold
+47 22 47 45 52
dag.asbjornsen@nfi.no

Dag Asbjørnsen