Norsk filminstitutt

Har du et barnefilmprosjekt som er klart for utvikling til å bli et såkalt shooting script? Cinekid Directors LAB er en workshop for regissører knyttet til et langfilm- eller TV-prosjekt rettet mot barn og skrevet fra deres perspektiv. Den nederlandske barnefilmfestivalen Cinekid inviterer nå aktuelle regissører til å søke om plass. Søknadsfrist 28. november.

Tid:
Søndag 16. april - Søndag 23. april
Sted:
Amsterdam

Målgruppe

Til sammen blir seks internasjonale regissører med prosjekter valgt ut til å delta. Du kan søke med prosjekter innen fiksjon, animasjon og dokumentar. Prosjektet må ha en produsent tilknyttet og bør være i nærheten av produksjonsklart. Prosjekter som tidligere er utviklet innenfor Cinekid Script LAB eller har pitchet på Junior Co-production Market er absolutt i målgruppen, men Directors LAB er også åpent for andre prosjekter som passer kriteriene.

Om workshopen

Dette er en workshop med veiledning av regissører som har et barnefilmprosjekt som langt på vei er ferdig utviklet. Det legges vekt på arbeidstrinnet før pre-produksjon og det fokuseres på de spesielle mulighetene og utfordringene som ligger i det å jobbe med barn. Programmet tilbyr fremfor alt skreddersydd coaching for hver regissør.

Blant annet vil Directors Lab fokusere på:

  • Preparing directors for the shooting script
  • Making directors more familiar with their voice and directing style
  • Exploring the potential of a scene 
  • Directing actors; how to shift the focus to directing the character (not the actor) and guide the actor into and through specific worlds 
  • Casting and directing child actors; how to establish a relationship of trust with the kid(s), how to immerse yourself in the world of children and work together with the child towards a character that the child’s imagination can create 

Norsk filminstitutt er mangeårig samarbeidspartner med Cinekid og sammen velger vi ut en regissør med prosjekt som får delta på Cinekid Directors Lab. 

Prosjektet som blir valgt ut, får kostnadene til deltakelsen dekket. 

Hvordan søke

Du søker om plass direkte til Cinekid.
Les mer om retningslinjene og søk her 

Søknadsfrist

Send inn din søknad innen 28.november kl. 23:59 (norsk tid) 2022.

Vitnemål fra tidligere deltakere

«Jeg vil anbefale Cinekid Directors LAB til regissører interessert i barnefilm og med barnefilmprosjekt i utvikling. Det er få faglige møtesteder mellom regissørkolleger, og å få møte andre regissører innen barnefilm for inspriasjon og fagutveksling er spennende. Å få muligheten til å diskutere og ytterligere forbedre filmprosjektet sammen med coach, skuespillere og regissørene for de andre utvalgte prosjektene, var en unik mulighet. Gode ideer blir bedre når en jobber sammen med andre kreative og erfarne folk. Det var et godt og lærerikt program med gode coaches. Det ga meg både faglig påfyll og hjalp med å identifisere og se forbedringspotensial og løsninger for å styrke prosjektet jeg er i utvikling med nå.»

Christian Lo, deltok i Directors Lab 2022 (Regissør av bl.a Mini-Zlatan og verdens beste onkel, Los Bando, De tøffeste gutta, Bestevenner)

"The great thing of the Cinekid Directors Lab is that you share ideas and experiences with colleague directors in combination with truly inspiring workshops, talks and meetings."

Camiel Schouwenaar (Participant Cinekid Directors LAB 2021 with project Bigman)

"As there are a lot of great script labs out there, this unique directors lab really focuses on bringing the story to life on set, offering you a variety of customised tools to work with when directing actors and maintaining your vision as a director during production."

Domien Huyghe (Participant Cinekid Directors LAB 2021 with project Sea Sparkle)

 

Kontakt

Rune Tellefsen

Konsulent kompetanse og partnerskap
+47 908 55 015
rune.tellefsen[@]nfi.no

Rune Tellefsen

Jakob Berg

Kommunikasjonsrådgiver
+47 971 977 66
jakob.berg[@]nfi.no

Jakob Berg