NFI overfører all saksbehandling til nytt system. Dette åpner 14. januar 2020. Gammelt system er nå stengt.
Før du søker er det viktig at du leser forskriften og gjør deg kjent med formålet og hvilke krav og vilkår som gjelder for bruk av midlene.
Alle søkere må registrere seg i den nye søknadsportalen. Det kan du gjøre nå selv om ikke selve søknaden kan leveres før vi åpner søknadsmodulen 14. januar.

Søknadsfrister

Det er ulike frister for fiksjonsprosjekter og dokumentarprosjekter.

Dokumentar: 20. feb. 2020 kl. 12.00

Hvem kan søke?

Profesjonelle film- og serieprodusenter, registrert i Norge, som har produsert minst en spillefilm, dokumentar eller serie med nasjonal og internasjonal distribusjon i løpet av de siste tre år.

Format

Spillefilm, dramaserier, dokumentarfilm og dokumentarserier

Dette kan du søke om

Du kan søke om et rammetilskudd til å utvikle minimum tre prosjekter.

Vilkår for tilskudd

 • Produksjonsforetaket ditt (konsernet sett under ett) må ha produsert minst én spillefilm, dokumentar eller serie med nasjonal og internasjonal distribusjon i løpet av de siste tre årene. Det er bare produksjon der norsk foretaksdel er hovedprodusent som medregnes.
 • Rammetilskuddet er gyldig i to år. Har du mottatt rammetilskudd vil du ikke kunne søke ytterligere utviklingstilskudd etter kunstnerisk vurdering før rammen er utløst til konkrete prosjekter, med to unntak av prosjekter i Nye veier og prosjekter som tidligere har fått utviklingstilskudd fra NFI.

Viktige krav til søknaden

Dokumentasjon i henhold til poengmodellen:

 • Kunstneriske resultater
 • Kommersielle resultater
 • Soliditet
 • Kompetanse innen prosjektutvikling
 • Evne til å skape et kreativt miljø
 • Likestilling
 • Kun produksjon og data for norsk foretaksdel medregnes
 • Kun produksjon der norsk foretaksdel er hovedprodusent medregnes
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet.

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknaden

Kaia Høidalen

Søknadskoordinator
+47 470 23 036
kaia.hoidalen@nfi.no

Kaia Høidalen

For spørsmål om ordningen (dokumentar)

Ola Hunnes

Produksjonsrådgiver dokumentar
+47 480 57 570
ola.hunnes@nfi.no

Ola Hunnes
 • Tidligere resultater

  Tidligere oppnådde resultater. Utgangspunktet for innføring av vurdering av tidligere resultater kan du lese mer om her.

Alle nøkkelbegreper