Du kan søke rammetilskudd for utvikling av minst tre fiksjons- eller dokumentarprosjekter. Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd.

Søknadsfrister

Det er ulike frister for fiksjonsprosjekter og dokumentarprosjekter.

Fiksjon: 21. jan. 2020
Dokumentar: 20. feb. 2020

Hvem kan søke?

Profesjonelle film- og serieprodusenter, registrert i Norge, som har produsert minst en spillefilm, dokumentar eller serie med nasjonal og internasjonal distribusjon i løpet av de siste tre år.

Tall og fakta

Budsjettrammen for 2019 er totalt 4 millioner for dokumentarprosjekter. Seks selskaper har i 2018 fått tildelt pakkefinansiering for dokumentar, der tilskuddene er på mellom 500.000-800.000 kroner.

Se tildelinger

Format

Spillefilm, dramaserier, dokumentarfilm og dokumentarserier

Dette kan du søke om

Du kan søke om et rammetilskudd til å utvikle minimum tre prosjekter.

Vilkår for tilskudd

 • Produksjonsforetaket ditt (konsernet sett under ett) må ha produsert minst én spillefilm, dokumentar eller serie med nasjonal og internasjonal distribusjon i løpet av de siste tre årene. Det er bare produksjon der norsk foretaksdel er hovedprodusent som medregnes.
 • Rammetilskuddet er gyldig i to år. Har du mottatt rammetilskudd vil du ikke kunne søke ytterligere utviklingstilskudd etter kunstnerisk vurdering før rammen er utløst til konkrete prosjekter, med to unntak av prosjekter i Nye veier og prosjekter som tidligere har fått utviklingstilskudd fra NFI.

Viktige krav til søknaden

Dokumentasjon i henhold til poengmodellen:

 • Kunstneriske resultater
 • Kommersielle resultater
 • Soliditet
 • Kompetanse innen prosjektutvikling
 • Evne til å skape et kreativt miljø
 • Likestilling
 • Kun produksjon og data for norsk foretaksdel medregnes
 • Kun produksjon der norsk foretaksdel er hovedprodusent medregnes
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet.

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknaden

Kaia Høidalen

Søknadskoordinator
+47 22 47 80 42
kaia.hoidalen@nfi.no

Kaia Høidalen

For spørsmål om ordningen (dokumentar)

Ola Hunnes

Produksjonsrådgiver dokumentar
+47 22 47 88 64
ola.hunnes@nfi.no

Ola Hunnes
Alle nøkkelbegreper