Norsk filminstitutt

Tilskuddsordningen skal bidra til en mer økonomisk solid, lønnsom og bærekraftig bransje. Målsetningen er å styrke produksjonsforetakenes mulighet til langsiktig satsing på utvikling av prosjekter og styrke kompetansen i utviklingsarbeidet.

Viktige råd til deg som søker

 • Start søknadsprosessen i god tid slik at du får innhentet all nødvendig dokumentasjon.
 • Logg deg inn i søknadsportalen over for detaljerte krav til søknaden.
 • Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om audiovisuell produksjon. Les forskriften før du søker.
 • Les veiledningen på denne siden nøye.

Søknadsfrist

Det er én søknadsfrist i året.

Dokumentar: 20. feb. 2020 kl. 12.00

Hvem kan søke?

 • Uavhengige produksjonsselskap i Norge eller innen EØS som har audiovisuell produksjon som hovedformål.
 • Foretaket kan ikke ha det offentlige som hovedeier eller ha vesentlige forretningsmessige forbindelser til prosjektets primære visningsplattform.
 • Foretaket må være organisert som aksjeselskap.
 • Foretaket må være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.

Formater

Dokumentarfilm og dokumentarserier.

Hva kan du søke om?

Du kan søke om et rammetilskudd til å utvikle minimum tre prosjekter.

Vilkår for tilskudd

 • Produksjonsforetaket (konsernet sett under ett) må ha produsert minst én spillefilm, dokumentar eller serie med nasjonal og internasjonal distribusjon i løpet av de siste tre årene. Det er bare produksjon der norsk foretaksdel er hovedprodusent som medregnes.
 • Rammetilskuddet er gyldig i to år. Har du mottatt rammetilskudd vil du ikke kunne søke ytterligere utviklingstilskudd etter kunstnerisk vurdering før rammen er utløst til konkrete prosjekter, med unntak av prosjekter i Nye veier og prosjekter som tidligere har fått utviklingstilskudd fra NFI.

Viktige krav til søknaden

Alle detaljerte krav til søknaden ligger i søknadsportalen.

Søknaden må inneholde følgende dokumentasjon i henhold til poengmodellen:

 • Kunstneriske resultater
 • Kommersielle resultater
 • Soliditet
 • Kompetanse innen prosjektutvikling
 • Evne til å skape et kreativt miljø
 • Likestilling
 • Kun produksjon og data for norsk foretaksdel medregnes
 • Kun produksjon der norsk foretaksdel er hovedprodusent medregnes

Prioritering og vekting av søknader

Vi gjør en helheltlig og skjønnsmessig vurdering av søknaden og rangerer etter poengmodellen. Det er produksjonsselskapets tidligere resultater som vurderes.

 • Kunstneriske resultater siste 5 år (maks 30p av 130p)
 • Kommersielle resultater siste 5 år (maks 30 av 130p)

I tillegg vurderes foretakets soliditet, kompetanse innen prosjektutvikling og likestilling.

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstid er normalt 3-4 uker.
 • Produksjonsrådgiver hos NFI behandler søknaden.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknaden

Kaia Høidalen

Rådgiver/koordinator tilskudd
+47 470 23 036
kaia.hoidalen@nfi.no

Kaia Høidalen

For spørsmål om ordningen (dokumentar)

Ola Hunnes

Produksjonsrådgiver dokumentar
+47 480 57 570
ola.hunnes@nfi.no

Ola Hunnes
 • Tidligere resultater

  Tidligere oppnådde resultater. Utgangspunktet for innføring av vurdering av tidligere resultater kan du lese mer om her.

Alle nøkkelbegreper