Du kan søke om tilskudd til utvikling og produksjon av en dramaserie med høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet, og med stor kulturell verdi. Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd

Søknadsfrister

Vi behandler søknader om tilskudd til utvikling fortløpende, forutsatt at de tilfredsstiller kravene til søknad som beskrevet under.

Frist for å søke konsulentvurdert utvikling går ut samtidig med årets siste frist for å søke produksjonstilskudd til dramaserie.

Tilskudd til produksjon har to frister i året: 06. feb. 2020, 22. sep. 2020

Hvem kan søke?

Profesjonelle dramaserieprodusenter

Tall og fakta

Det ble i 2018 gitt 42 utviklingstilskudd og 10 produksjonstilskudd til dramaserier (inkludert markedsvurdert utvikling og Nye veier). Budsjettet for 2019 er ca. 46 millioner kroner for dramaserier.

Det kom inn 52 søknader om utviklingstilskudd og 23 søknader om produksjonstilskudd i 2018.


Se tildelinger

Format

Dramaserier

Dette kan du søke om

 • Du kan søke om produksjonstilskudd dersom du har ferdig manus på minimum to episoder og du har en avtale med visningsplattform om en vesentlig del av finansieringen av produksjonsbudsjettet.
 • Hvis du har et dramaserieprosjekt som ikke fyller kravene til å kunne søke tilskudd til utvikling etter markedsvurdering, eller hvis den potten er brukt opp, kan du søke tilskudd gjennom denne ordningen

Vilkår for tilskudd

 • Du må sende inn søknaden før prosjektet du søker om tilskudd til er påbegynt.
 • Prosjektet må oppfylle 3 av 4 krav i kulturtesten.
 • Nøkkelpersoner i prosjektet må ha betydelig erfaring innen sitt fagfelt.

Viktige krav til søknaden

 • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd
 • Manuskript, kalkyle og finansieringsplan
 • Bekreftelse på at du har rettighetene til å gjennomføre prosjektet
 • Avtale med visningsplattform
 • Regissør/serieskaper, produsent og selskap skal levere skjema med tidligere resultater
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknaden

Kaia Høidalen

Søknadskoordinator
+47 22 47 80 42
kaia.hoidalen@nfi.no

Kaia Høidalen

For spørsmål om ordningen

Ingrid Festøy Ottesen

Produksjonsrådgiver dramaserier og talentprogram
+47 22 47 80 49
ingrid.festoy.ottesen@nfi.no

Ingrid Festøy Ottesen
 • Tidligere resultater

  Tidligere oppnådde resultater. Utgangspunktet for innføring av vurdering av tidligere resultater kan du lese mer om her.

 • Kulturtesten

Alle nøkkelbegreper