Er du norsk produsent og har samproduksjonsavtale med en utenlandsk hovedprodusent kan du søke produksjonstilskudd til samproduksjon. Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd.

Søknadsfrister

Dramaserier: 06. feb. 2020, 22. sep. 2020

Hvem kan søke?

Profesjonelle film- og dramaserie-produsenter. Søker må være prosjektets minoritetsprodusent og produksjonsforetaket må være registrert i enhetsregisteret som aksjeselskap.

Format

Spillefilm, dokumentar (alle lengder og til alle plattformer), kortfilm og dramaserie

Dette kan du søke om

Du kan normalt søke om tilskudd på inntil 50% av norsk budsjett. Det vil variere for de ulike formatene.

Norsk budsjett kan inkludere følgende kostnader:

 • Kostnader produksjonen har i Norge (også utgifter til hotell og reiser, med mer)
 • Honorarer til norske filmarbeidere og/eller skuespillere. Gjelder også for arbeid utenfor Norge.
 • Kostnader tilknyttet honorarene til norske filmarbeidere, som eksempelvis forsikring, reise og opphold.
 • Alle norske leverandørtjenester, også utenfor Norge, og eventuell transport, forsikring, toll og avgifter i forbindelse med dette.

Kostnader som ikke godkjennes:

 • Honorarer til utenlandske filmarbeidere
 • Dietter / Per Diem til utenlandsk stab, skuespillere eller reisekostnader for disse til og fra Norge

Vilkår for tilskudd

 • Du må sende inn søknaden før arbeidet det søkes om tilskudd til er påbegynt.
 • Prosjektet må være godkjent som kulturprodukt i hjemlandet eller av NFI.
 • Du må ha eierandel i prosjektet.
 • Nøkkelpersoner i prosjektet må ha betydelig erfaring innen sitt fagfelt

Viktige krav til søknaden

 • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd
 • Manus eller prosjektbeskrivelse på engelsk eller skandinavisk
 • Samproduksjonsavtale
 • Totalbudsjett og budsjett for norsk andel
 • Finansieringsplan for totalbudsjett og norsk budsjett
 • Avtale med visningsplattform i Norge
 • Dokumentasjon på at prosjektet er godkjent som kulturprodukt i hjemlandet
 • Regissør/serieskaper og hoved- og minoritetsprodusent skal levere skjema med tidligere resultater (skjema legges ved under "prosjektinformasjon, andre evt. vedlegg" i det aktuelle søknadsskjemaet)
 • At du har satt deg inn i hvordan NFI jobber med samproduksjon og den europeiske samproduksjonsavtalen.
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknad

Kaia Høidalen

Søknadskoordinator
+47 22 47 80 42
kaia.hoidalen@nfi.no

Kaia Høidalen

For spørsmål om ordningen (dramaserier)

Ingrid Festøy Ottesen

Produksjonsrådgiver dramaserier og talentprogram
+47 22 47 80 49
ingrid.festoy.ottesen@nfi.no

Ingrid Festøy Ottesen
 • Samproduksjon

  Samproduksjon: Prosjekter der den norske produsenten er minoritetsprodusent. Produksjonen må være definert som et kulturprodukt i opphavslandet.

 • Tidligere resultater

  Tidligere oppnådde resultater. Utgangspunktet for innføring av vurdering av tidligere resultater kan du lese mer om her.

Alle nøkkelbegreper