Du kan søke om tilskudd til å dekke kostnader til distribusjon av film på DVD, Blu-Ray og andre digitale visningsplattformer gjennom denne ordningen. Du må ha lest forskriften før du søker.

Søknadsfrister

15. mars 2019, 15. juni 2019, 15. sep. 2019, 15. des. 2019

Hvem kan søke?

Organisasjoner, stiftelser eller selskap registrert i Enhetsregisteret .

Dette kan du søke om

Du kan søke om prosjektmidler til distribusjon og markedsføring, for eksempel honorarer, trykking og design.

Vi gir tilskudd på opptil 25.000 kroner per filmtittel.

Vilkår for tilskudd

Du må levere fullstendig søknad før filmen blir distribuert.

Filmen skal være tilgjengelig for alle som ønsker å vise filmen offentlig på ordinære markedsmessige vilkår. Det betyr at du ikke kan begrense visning til visningsplattformer du selv er eier av, eller har vesentlige forretningsmessige bindinger til.

Viktige krav til søknaden

  • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd
  • Dokumentasjon på dine kvalifikasjoner som distributør
  • Utfylt lanseringsplan (se mal)
  • Budsjett
  • Finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert

Kontakt

For spørsmål om saksgang og formalia

Christina Iverson

Formidlingsrådgiver innkjøpsordninger
+47 22 47 45 14
christina.iverson@nfi.no

Christina Iverson

For spørsmål om kriterier og faglig innhold

Stig Andresen

Fagleder tilskuddsforvaltning filmformidling
+47 22 47 45 62
stig.andresen@nfi.no

Stig Andresen