Er du arrangør av filmfestival med behov for tilskudd over 100.000 kroner? Da kan du søke om tilskudd til å dekke kostnader til drift av festivalen, og tilskudd til eventuelle bransjetiltak. Du må ha lest forskriften før du søker.

Søknadsfrister

01. april 2020 kl. 12.00, 02. nov. 2020 kl. 12.00

Hvem kan søke?

Organisasjoner, stiftelser eller selskap registrert i Enhetsregisteret.

Dersom du ønsker å søke om beløp under 100.000, kan du gjøre dette gjennom tilskuddsordningen for filmkulturelle tiltak.

Dette kan du søke om

Filmfestivaler kan søke om tilskudd til drift.

Tilskudd til drift omfatter alle festivalens tiltak som er åpne for publikum. Tilskuddet kan både gis som driftstilskudd og som prosjekttilskudd.

Tilskudd til drift kan omfatte lønn, reiseutgifter, lokalleie, filmleie, frakt, gjestekostnader med mer. Tilskuddet skal også bidra til å dekke prosjekter i festivalen (for eksempel programserier med gjester, utstillinger, panelsamtaler og debatter) som naturlig faller inn under festivalens vanlige drift.

Dette gjelder også for tiltak som arrangeres utenom festivalens kjerneperiode.

Som arrangør av filmfestival kan du også søke om tilskudd til bransjetiltak arrangert av festival. En eventuell søknad om tilskudd til bransjetiltak omsøkes som prosjekt og legges som vedlegg til søknaden om tilskudd til drift.

Vil du søke om tilskudd til bransjetiltak må du søke gjennom ordningen for tilskudd til bransjetiltak arrangert av filmfestivaler.

Dersom du mottar tilskudd under ordningen for filmfestivaler vil du normalt ikke bli prioritert for tilskudd under andre ordninger NFI disponerer.

Du kan få tilskudd på opptil 60 % av festivalens totale budsjett. Budsjettet skal omfatte alle aktivitetene som festivalen søker tilskudd til. Dersom festivalen retter seg mot barn og unge, kan vi gjøre unntak og bevilge tilskudd som overstiger 60 % av festivalens totale budsjett.

Vilkår for tilskudd

 • Fullstendig søknad må være levert før prosjektstart.
 • Festivalen må foregå i en tidsavgrenset periode.
 • Programmet må være sammensatt og omfangsrikt.
 • Festivalen må være åpen for publikum.
 • Søknadsbeløp må være minimum 100.000 kroner.

Viktige krav til søknaden

 • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd
 • Prosjektbeskrivelse (beskrivelse av festivalens overordnede formål og målsetting, og alle aktiviteter/tiltak med målgrupper, faglig innhold og plan for gjennomføring)
 • Budsjett (i tråd med prosjektbeskrivelse og tilhørende tiltak)
 • Finansieringsplan hvor all finansiering (inntekter og øvrige tilskudd) er spesifisert
 • Dokumentasjon på festivalens og nøkkelpersoners kvalifikasjoner som arrangør
 • Tidligere oppnådde resultater og høydepunkter som viser festivalens kvalitet

Kontakt

For spørsmål om saksgang og formalia

Christina Iverson

Rådgiver innkjøpsordninger
+47 917 35 598
christina.iverson@nfi.no

Christina Iverson

For spørsmål om kriterier og faglig innhold

Ole Petter Bakken

Rådgiver tilskudd arrangement/visning/Cinematek/filmklubb
NFI Bergen
+47 930 98 161
ole.petter.bakken@nfi.no

Ole Petter Bakken