Norsk filminstitutt

Som filmfestival kan du søke om prosjekttilskudd til bransjerettede tiltak. Du må ha lest forskriftene før du søker.

Benytt skjemaet: Bransjetiltak for filmfestivaler

Søknadsfrister

Du må sende inn søknad sammen med søknad om tilskudd til filmfestivaler, som har frist: 02. nov. 2020 kl. 12.00, 01. april 2021 kl. 12.00, 01. nov. 2021 kl. 12.00

Hvem kan søke?

Filmfestivaler som søker om tilskudd til filmfestivaler, og som i tillegg påtar seg ansvar for å arrangere ett eller flere tiltak rettet mot spesifiserte deler av filmbransjen.

Begrensning: Under denne tilskuddsordningen gjelder ikke profileringstiltak for den norske audiovisuelle bransjen i utlandet, kun i Norge.

Dette kan du søke om

Tilskudd til å arrangere seminarer, kurs, konferanser, forum, konvent, markeder osv.

Kostnadene kan dekke blant annet: lønn og honorarer, reise og opphold (for bl.a. foredragsholdere, og relevante internasjonale bransjeaktører), leie av lokale, teknisk utstyr og andre relevante kostnader.

Etter fullmakt fra Utenriksdepartementet kan det bli gitt tilskudd til reise og opphold for internasjonale eksperter til Norge, som bidrar til profilering av norsk film i utlandet (primært distributører, innkjøpere, salgsagenter, festivalprogrammerere og presse). Administrative kostnader i forbindelse med organisering av besøket, eller generelle kostnader i forbindelse med gjennomføringen av festivalen dekkes ikke.

Det blir ikke gitt tilskudd til diett, innkjøp av teknisk utstyr eller andre investeringer. Det blir ikke gitt tilskudd til produksjon av audiovisuelle verk.

Krav til søknaden

  • Du må ha lest forskriftene (se lenkene over)
  • Prosjektbeskrivelse (programskisse, målsetting, målgrupper og forventet effekt).
  • Beskrivelse av samarbeidspartnere og nøkkelpersoners dokumenterte kvalifikasjoner og erfaring med tilsvarende tiltak.
  • Budsjett og finansieringsplan med alle relevante kostnader og inntekter for det aktuelle tiltaket. Det må spesifiseres hva beløpet det søkes om skal dekke.

For tilskudd til ekspertbesøk er det også et krav med en oversikt over type eksperter/presse og hvilke fagområde/medium de eventuelt representerer og hvordan deres deltakelse/rolle på festivalen vil bidra til profilering og spredning av norsk film i utlandet.

Kontakt

For spørsmål om saksgang og formalia

Christina Iverson

Rådgiver innkjøpsordninger
+47 917 35 598
christina.iverson@nfi.no

Christina Iverson

For spørsmål om kriterier og faglig innhold

Ole Petter Bakken

Rådgiver festivaler, cinematek, arrangementer
NFI Bergen
+47 930 98 161
ole.petter.bakken@nfi.no

Ole Petter Bakken