Norsk filminstitutt

NFI avslutter tilskuddsordningen «Filmkulturelle tiltak». Vi fortsetter å gi tilskudd til filmkultur til hele landet gjennom andre tilskuddsordninger til filmformidling, men fra 2020 skal søknader om lokale filmarrangementer som ikke faller inn under NFIs ordninger rettes til det regionale filmsenteret i aktuell region.

Her er oversikt med lenker til de ulike filmsentrenes nettsider:

Bestemmelsen ble gjort av Stortinget i desember 2019 som del av Statsbudsjettet for inneværende år.

Kontakt

Julie Ova

Avdelingsdirektør
Formidling
+47 924 69 955
julie.ova@nfi.no

Julie Ova