Ønsker du å lage et filmarrangement? Her kan du søke om tilskudd til filmarrangementer som retter seg mot et allment publikum. Du må ha lest forskriften før du søker.

Søknadsfrister

15. sep. 2019, 15. jan. 2020, 15. mai 2020

Hvem kan søke

Ordningen retter seg mot arrangører av:

 • Filmformidlingstiltak med kulturelt eller pedagogisk formål, for eksempel visning av film i kulturell, kunstnerisk, historisk, samfunnsrelatert eller lokal kontekst
 • Seminarer eller presentasjoner (innledning eller foredrag) knyttet til film
 • Arrangementer med fokus på kortfilm og dokumentarfilm
 • Mindre filmfestivaler som søker tilskudd under 100.000 kroner

Den som søker, må være en organisasjon, stiftelse eller selskap registrert i Enhetsregisteret.

Er du arrangør av filmfestival og vil søke om mer enn 100.000 kroner, må du søke under egen festivalordning.

Dette kan du søke om

Du kan søke om prosjektmidler, for eksempel til markedsføring, honorarer og reise og opphold for gjester.

Beløpets størrelse fastsetter vi ut fra en samlet vurdering av tiltaket.

Vilkår for tilskudd

 • Du må levere fullstendig søknad før prosjektet skal starte.
 • Tiltakets startdato må være minst to måneder etter søknadsfrist.
 • Arrangementet må være åpent for et allment publikum.

Viktige krav til søknaden

 • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd
 • Dokumentasjon på at du er en profesjonell arrangør
 • Prosjektbeskrivelse
 • Budsjett
 • Finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert

Kontakt

For spørsmål om saksgang og formalia

Christina Iverson

Formidlingsrådgiver innkjøpsordninger
+47 22 47 45 14
christina.iverson@nfi.no

Christina Iverson

For spørsmål om kriterier og faglig innhold

Ole Petter Bakken

Formidlingsrådgiver festivaler, visning og arrangement
NFI Bergen
+47 22 47 45 00
ole.petter.bakken@nfi.no

Ole Petter Bakken