Skal du sette opp en utenlandsk film på kino i Norge? Da kan du søke om underskuddsgaranti eller tilskudd til å dekke kostnader knyttet til kinodistribusjon gjennom denne ordningen. Du må ha lest forskriften før du søker.

Søknadsfrister

01. mars 2019, 01. juni 2019, 01. sep. 2019, 01. des. 2019

Hvem kan søke?

Alle organisasjoner, stiftelser eller selskap registrert i Enhetsregisteret som driver med profesjonell filmdistribusjon.

Filmer med utenlandsk hovedprodusent og norsk minoritetsprodusent som kvalifiserer til Lansering Norge, kan ikke motta tilskudd eller underskuddsgaranti etter denne ordningen. Filmer med norsk minoritetssamprodusent som kun har fått produksjonstilskudd fra Sørfond kan søke.

Dette kan du søke om

Du kan søke om prosjektmidler opptil 125.000 kroner per filmtittel eller opp til 300.000 kroner i underskuddsgaranti, for å dekke kostnader til:

 • Distribusjon, for eksempel kjøp av filmrettigheter (minimumsgaranti), teksting av film og utvikling av norske og samiske versjoner av barnefilm
 • Markedsføring, for eksempel honorarer, trykking og design.

For barnefilm kan du søke opp til 350.000 kroner i underskuddsgaranti.

Vilkår for tilskudd

 • Du må levere fullstendig søknad i god tid før filmens premieredato, som ikke kan være tidligere enn søknadsfristen. Du kan imidlertid ikke søke mer enn åtte måneder før filmen skal settes opp, tolv måneder for barnefilm.
 • Du må sørge for at utvalget som behandler søknaden, får mulighet til påsyn av filmen innen søknadsfrist, for eksempel i form av videolenke.
 • Underskuddsgarantien utløses dersom filmen åtte uker etter ordinær oppsetning har spilt inn mindre i filmleieinntekter enn garantibeløpet. Tilskuddet utgjør differansen mellom underskuddsgarantien og filmleieinntekter fra de tre byene med mest inntjening. Garantibeløpet utgjør 70 % av godkjente, regnskapsførte kostnader.
 • Utbetalt tilskudd kan ikke overstige 50% av godkjente regnskapsførte kostnader.
 • Det må foreligge en avtale om visningsrettigheter i Norge med internasjonal salgsagent/produsent for filmen.
 • Filmen skal være tilgjengelig for alle som ønsker å vise filmen offentlig på ordinære markedsmessige vilkår.

Viktige krav til søknaden

 • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd
 • Dokumentasjon på dine kvalifikasjoner som distributør
 • Utfylt lanseringsplan (se mal)
 • Besøkstall fra dine fem siste filmer som har vært gjennom ordinær kinodistribusjon
 • Budsjett
 • Finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert

Kontakt

For spørsmål om saksgang og formalia

Christina Iverson

Formidlingsrådgiver innkjøpsordninger
+47 22 47 45 14
christina.iverson@nfi.no

Christina Iverson

For spørsmål om kriterier og faglig innhold

Stig Andresen

Fagleder tilskuddsforvaltning filmformidling
+47 22 47 45 62
stig.andresen@nfi.no

Stig Andresen
 • Minimumsgaranti

  Norsk filminstiutts definisjon av minimumsgaranti (MG) er forhåndssalg av visningsrett.

  For at en minimumsgaranti skal akkumulere etterhåndstilskudd, skal avtaler om forhåndssalg av visningsrett inneholde salgssum og klart definere hvilke av filmens inntekter som skal avregnes mot minimumsgarantien.

  Kjøper kan ikke kreve renter og/eller avkastning på beløpet eller kreve sikkerhet i andre inntekter enn det avtalen gjelder. Selger må fakturere kjøper og hele salgssummen skal være innbetalt før premiere. 

  Internt salg innenfor samme selskap godkjennes ikke. Alle forhåndssalg inngått før filmens premiere skal godkjennes spesielt av NFI for at de skal kunne være gyldige som grunnlag for utløsning av etterhåndstilskudd.

 • Ordinær kinodistribusjon i Norge

  NFI gjør en samlet vurdering av antall kinoer, størrelsen og inntektspotensialet til kinoene, sett i forhold til filmens sjanger og målgruppe. Et minstekrav er normal oppsetning i tre av de seks største byene i Norge, men dette alene er ikke tilstrekkelig. Normal oppsetning vil si kvelds- og helgevisninger i løpet av en uke, og forretningsmessig avregning av minsteleie.

Alle nøkkelbegreper