Profilerer du norsk film og/eller utenlandsk kvalitetsfilm gjennom arrangement eller publikasjoner nasjonalt? Da kan du søke tilskudd gjennom denne ordningen. Du må ha lest forskriften før du søker.

Vær oppmerksom på at Nasjonale profileringstiltak har to ulike skjemaer, et for utgivelser og et for arrangement/kampanjer

Søknadsfrister

Utgivelser: 01. sep. 2019 kl. 12.00, 15. mars 2020 kl. 12.00
Kampanjer: 01. nov. 2019 kl. 12.00, 01. april 2020 kl. 12.00


Hvem kan søke

Organisasjoner, stiftelser eller selskap registrert i Enhetsregisteret kan søke.

Dette kan du søke om

  • Du kan søke om prosjektmidler, for eksempel til markedsføring, trykk, design og honorarer.
  • Utgivere av tidsskrift, trykket eller digitalt, kan også søke driftstilskudd.
  • Vi gir ikke tilskudd til markedsføring av enkeltfilmer, enkeltstående festivaler eller arrangementer under denne ordningen. Profileringstiltak som utelukker andre aktører eller konkurrenter i segmentet blir ikke prioritert.
  • Beløpets størrelse fastsetter vi ut fra en samlet vurdering av tiltaket.

Vilkår for tilskudd

Du må levere fullstendig søknad før prosjektet skal starte

Viktige krav til søknaden

  • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd
  • Dokumentasjon på at du er en profesjonell arrangør eller publisist
  • Prosjektbeskrivelse
  • Plan for markedsføring og PR, eventuelt distribusjon
  • Budsjett
  • Finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert

Kontakt

For spørsmål om saksgang og formalia

Christina Iverson

Rådgiver innkjøpsordninger
+47 917 35 598
christina.iverson@nfi.no

Christina Iverson

For spørsmål om kriterier og faglig innhold

Ole Petter Bakken

Rådgiver tilskudd arrangement/visning/Cinematek/filmklubb
NFI Bergen
+47 930 98 161
ole.petter.bakken@nfi.no

Ole Petter Bakken