Norsk filminstitutt

Med denne tilskuddsordningen ønsker vi å øke publikums generelle interesse for, og kunnskap om, norsk film og utenlandsk kvalitetsfilm.

Tilskudd etter denne bestemmelsen skal bidra til å styrke norsk films og den utenlandske kvalitetsfilmens posisjon hos publikum.

§ 7.Tilskudd til profilering

Søknadsfrister

02. nov. 2020 kl. 12.00

Vi anbefaler at du starter søknadsprosessen i god tid før fristen, slik at du får nok tid til å innhente nødvendig dokumentasjon.

Hvem kan søke

Organisasjoner, stiftelser eller selskap registrert i Enhetsregisteret kan søke.

Dette kan du søke om

Du kan søke om prosjektmidler, for eksempel til markedsføring, trykk, design og honorarer.

Beløpets størrelse fastsetter vi ut fra en samlet vurdering av tiltaket.

Vilkår for tilskudd

Du må levere fullstendig søknad før prosjektet skal starte

Vi gir ikke tilskudd til markedsføring av enkeltfilmer, enkeltstående festivaler eller arrangementer under denne ordningen. Profileringstiltak som utelukker andre aktører eller konkurrenter i segmentet blir ikke prioritert.

Viktige krav til søknaden

Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd

  • Dokumentasjon på at du er en profesjonell arrangør
  • Prosjektbeskrivelse
  • Plan for markedsføring og PR, eventuelt distribusjon
  • Budsjett
  • Finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert

Prioritering og vekting av søknader

Vi gjør en helhetlig og skjønnsmessig vurdering av søknadene opp mot hverandre og legger særlig vekt på:

  • Innhold og kvalitet
  • Tiltakets evne til å styrke publikums interesse for norsk film og utenlandsk kvalitetsfilm
  • Evne til å nå ut nasjonalt
  • Tiltakets forankring i bransjen
  • Økonomisk, faglig og praktisk gjennomføringsevne

Vi vil prioritere tiltak som oppfattes som samlende for bransje og publikum.

Saksbehandling

Kontakt

Stig Andresen

Rådgiver tilskudd, barn og unge, distribusjon, kompetansetiltak og kampanjer
+47 920 92 475
stig.andresen@nfi.no

Stig Andresen