Profilerer du norsk film og/eller utenlandsk kvalitetsfilm gjennom arrangement eller publikasjoner nasjonalt? Da kan du søke tilskudd gjennom denne ordningen. Du må ha lest forskriften før du søker.

Søknadsfrister

01. april 2018, 01. nov. 2018


Hvem kan søke

Organisasjoner, stiftelser eller selskap registrert i Enhetsregisteret kan søke.

Dette kan du søke om

  • Du kan søke om prosjektmidler, for eksempel til markedsføring, trykk, design og honorarer.
  • Utgivere av tidsskrift, trykket eller digitalt, kan også søke driftstilskudd.
  • Vi gir ikke tilskudd til markedsføring av enkeltfilmer, enkeltstående festivaler eller arrangementer under denne ordningen. Profileringstiltak som utelukker andre aktører eller konkurrenter i segmentet blir ikke prioritert.
  • Beløpets størrelse fastsetter vi ut fra en samlet vurdering av tiltaket.

Vilkår for tilskudd

Du må levere fullstendig søknad før prosjektet skal starte

Viktige krav til søknaden

  • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd
  • Dokumentasjon på at du er en profesjonell arrangør eller publisist
  • Prosjektbeskrivelse
  • Plan for markedsføring og PR, eventuelt distribusjon
  • Budsjett
  • Finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert

Kontakt

For spørsmål om saksgang og formalia

Christina Iverson

Formidlingsrådgiver innkjøpsordninger
+47 22 47 45 14
christina.iverson@nfi.no

Christina Iverson

For spørsmål om kriterier og faglig innhold

Ole Petter Bakken

Formidlingsrådgiver festivaler, visning og arrangement
NFI Bergen
+47 22 47 45 72
ole.petter.bakken@nfi.no

Ole Petter Bakken