Vi jobber med å lansere ny søknadsportal. Nye skjemaer vil være tilgjengelig i god tid før søknadsfrist. Det er mulig å opprette brukerprofil i søknadsportalen allerede nå.

Er du rettighetshaver til en norsk kort- eller dokumentarfilm? Da kan du søke om å få filmen din med i innkjøpsordningen. Filmene vi kjøper inn gjøres tilgjengelig for alle med nasjonalt lånekort fra biblioteket, i strømmetjenesten Filmbib. Du må ha lest retningslinjene før du søker.

Søknadsfrister

30. april 2019, 30. sep. 2019

Hvem kan søke?

Rettighetshavere som har utnyttelsesretten til en norsk kort- og dokumentarfilm. Søker må være registrert i Enhetsregisteret.

Dette kan du søke om

Du kan søke om innkjøp av film for digital distribusjon i en avtaleperiode som gjelder i fem år.

Vederlag for innkjøp er kr 20.000 for kortfilm og kr 35.000 for dokumentarfilm. Beløpene er eksklusiv merverdiavgift. Vederlagsfordelingen er utarbeidet i enighet med bransjeorganisasjonene Filmforbundet, Produsentforeningen, Dramatikerforbundet og Norske Filmregissører.

 • Filmen du søker med må være lansert inneværende år, og ikke tidligere enn fem år før søknadsfristen.
 • Filmen må hatt dokumentert offentlig distribusjon.

Filmer som kjøpes inn har krav til levering av materiale:

 • Digital filmfil skal leveres i Quicktime Prores HQ eller i tilsvarende kvalitet, med 2.0 lyd, og med norske undertekstfiler som .pac, .dfxp eller.srt.
 • Fagfunksjoner på filmen skal fylles ut i eget skjema til Filmvederlagsfondet.
 • Musikkrapport over de musikalske verkene som evt. benyttes i filmen skal listes opp med tittel, navn på musikere/artister og komponister.

Krav til søknaden

Du må ha lest retningslinjene før du søker om innkjøp.

Søknaden skal inneholde:

 • Påsynsfil av filmen (Vimeo-lenke med passord eller tilsvarende).
 • Kontaktinformasjon til søker.
 • Produksjonsopplysninger (produksjonsår, spilletid, aldersgrense, synopsis og emneord).
 • Oversikt over kjent distribusjon/visninger.
 • Oversikt over eventuelle nominasjoner og priser.
 • Tekniske spesifikasjoner/filformat som er tilgjengelig for distribusjon.

Kontakt

Christina Iverson

Formidlingsrådgiver innkjøpsordninger
+47 22 47 45 14
christina.iverson@nfi.no

Christina Iverson
 • Synopsis

  Et synopsis er en kort fremstilling av en historie, hvor vesentlige karakterer, deres motivasjoner og handlinger er med.

  I et synopsis presenteres historien fra begynnelse til slutt, ofte i presens. Det er viktig at det dramatiske potensiale synliggjøres. 

  Det skal komme frem hvilken sjanger historien beveger seg i, og hvilken tone man er ute etter å treffe. Målet er å gi leseren et så tydelig og tiltrekkende bilde av historien som mulig.

Alle nøkkelbegreper