Er du rettighetshaver til en norsk kort- eller dokumentarfilm? Da kan du søke om å få filmen din med i innkjøpsordningen. Filmene vi kjøper inn gjøres tilgjengelig for alle med nasjonalt lånekort fra biblioteket, i strømmetjenesten Filmbib. Du må ha lest retningslinjene før du søker.

Søknadsfrister

30. april 2019, 30. sep. 2019

Hvem kan søke?

Rettighetshavere som har utnyttelsesretten til en norsk kort- og dokumentarfilm. Søker må være registrert i Enhetsregisteret.

Dette kan du søke om

Du kan søke om innkjøp av film for digital distribusjon i en periode som gjelder i fem år.

Vederlag for distribusjonsretten utbetales som et tilskudd på kr 20.000 for kortfilm og kortdokumentar, og kr 35.000 for dokumentarfilm over 25 min.

Vederlaget fordeles mellom søker, og utbetalinger til fagfunksjoner på filmen via Filmvederlagsfondet. Vederlagsfordelingen er utarbeidet i enighet med bransjeorganisasjonene Filmforbundet, Produsentforeningen, Dramatikerforbundet og Norske Filmregissører.

Vederlag utbetales ved innsendt utbetalingsanmodning. (For nye innkjøp skal det derfor ikke lenger sendes faktura).

Vilkår for innkjøp

 • Filmens premiereår må være inneværene år, og ikke lenger tilbake i tid enn fem år
 • Filmen må ha dokumentert offentlig distribusjon (se retningslinjene punkt 3.4)

Filmer som kjøpes inn har krav til levering av materiale (se retningslinjene punkt 4.2):

 • Digital filmfil skal leveres i Quicktime Prores HQ eller i tilsvarende kvalitet,
  med 2.0 lyd, og med norske undertekstfiler som .pac, .dfxp eller.srt.
 • Fagfunksjoner på filmen skal fylles ut i skjema til Filmvederlagsfondet
 • Musikkrapport over de musikalske verkene som evt. benyttes i filmen skal listes opp med tittel, navn på musikere/artister og komponister

Krav til søknaden

Du må ha lest retningslinjene før du søker om innkjøp.

Søknaden skal inneholde:

 • Påsynsfil av filmen (Vimeo-lenke med passord eller tilsvarende).
 • Kontaktinformasjon til søker.
 • Produksjonsopplysninger (produksjonsår, spilletid, aldersgrense, handlingsreferat og emneord)
 • Oversikt over kjent distribusjon/visninger.
 • Oversikt over eventuelle nominasjoner og priser.
 • Tekniske spesifikasjoner/filformat som er tilgjengelig for distribusjon.

Kontakt

Christina Iverson

Formidlingsrådgiver innkjøpsordninger
+47 22 47 45 14
christina.iverson@nfi.no

Christina Iverson