Norsk filminstitutt

NFI oppnevner et utvalg på tre personer og to vararepresentanter som skal vurdere filmene som skal bli kjøpt inn til bibliotekene. Utvalget er nominert av Filmforbundet, Produsentforeningen, Dramatikerforbundet og Norske Filmregissører. I tillegg sitter en representant fra bibliotekfaglige miljøer. Utvalget sitter tre år av gangen.

Utvalget for 2019-2021 består av

  • Kajsa Næss (Norske filmregissører)
  • Dag Johan Haugerud (Norsk Filmforbund og Norske Dramatikeres Forbund).
  • Daniel Vatsvåg (Deichman).

Sofia Haugan (Produsentforeningen) er vara for bransjen og Bodil Aga Aandstad (Deichman) er vara for bibliotekene.