Er du norsk produsent og har samproduksjonsavtale med en utenlandsk hovedprodusent kan du søke produksjonstilskudd til samproduksjon. Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd.

Søknadsfrister

Kortfilm: 17. jan. 2019

Hvem kan søke?

Profesjonelle film- og serie-produsenter. Søker må være prosjektets minoritetsprodusent og produksjonsforetaket må være registrert i enhetsregisteret som aksjeselskap.

Format

Spillefilm, dokumentar (alle formater, lengder og til alle plattformer), kortfilm og dramaserie.

Dette kan du søke om

For kortfilm er det mulig å søke på tilskudd på inntil 100% av norsk budsjett.

Norsk budsjett kan inkludere følgende kostnader:

 • Kostnader produksjonen har i Norge (også utgifter til hotell og reiser, med mer)
 • Honorarer til norske filmarbeidere og/eller skuespillere. Gjelder også for arbeid utenfor Norge.
 • Kostnader tilknyttet honorarene til norske filmarbeidere, som eksempelvis forsikring, reise og opphold.
 • Alle norske leverandørtjenester, også utenfor Norge, og eventuell transport, forsikring, toll og avgifter i forbindelse med dette.

Kostnader som ikke godkjennes:

 • Honorarer til utenlandske filmarbeidere
 • Dietter / Per Diem til utenlandsk stab, skuespillere eller reisekostnader for disse til og fra Norge

Vilkår for tilskudd

 • Du må sende inn søknaden før arbeidet det søkes om tilskudd til er påbegynt.
 • For spillefilm må prosjektet oppnå minimumskravet i poengskjema for samproduksjoner.
 • Prosjektet må være godkjent som kulturprodukt i hjemlandet eller av NFI.
 • Du må ha eierandel i prosjektet.
 • Nøkkelpersoner i prosjektet må ha betydelig erfaring innen sitt fagfelt

Viktige krav til søknaden

 • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd.
 • Manus eller prosjektbeskrivelse på engelsk eller skandinavisk.
 • Samproduksjonsavtale.
 • Totalbudsjett og budsjett for norsk andel.
 • Intensjonsavtale om distribusjon i Norge (gjelder dokumentarserier og kinodokumentar, ikke enkelstående dokumentar og kortfilm).
 • Bekreftelse på eventuell MG fra distributør.
 • Dokumentasjon på at prosjektet er godkjent som kulturprodukt i hjemlandet.
 • Regissør/serieskaper og hoved- og minoritetsprodusent skal levere skjema med tidligere resultater (skjema legges ved under "prosjektinformasjon, andre evt. vedlegg" i det aktuelle søknadsskjemaet).
 • At du har satt deg inn i hvordan NFI jobber med samproduksjon og den europeiske samproduksjonsavtalen.
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet.

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknaden

Kaia Høidalen

Søknadskoordinator
+47 22 47 80 42
kaia.hoidalen@nfi.no

Kaia Høidalen

For spørsmål om ordningen (dramaserier)

Ingrid Festøy Ottesen

Produksjonsrådgiver dramaserier og talentprogram
+47 22 47 80 49
ingrid.festoy.ottesen@nfi.no

Ingrid Festøy Ottesen

For spørsmål om ordningen (kortfilm)

Ravn Wikhaug

Produksjonsrådgiver dokumentar- og kortfilm
+47 22 47 45 51
ravn.wikhaug@nfi.no

Ravn Wikhaug
 • Samproduksjon

  Samproduksjon: Prosjekter der den norske produsenten er minoritetsprodusent. Produksjonen må være definert som et kulturprodukt i opphavslandet.

 • Tidligere resultater

  Tidligere oppnådde resultater. Utgangspunktet for innføring av vurdering av tidligere resultater kan du lese mer om her.

Alle nøkkelbegreper