Er du norsk produsent og har samproduksjonsavtale med en utenlandsk hovedprodusent kan du søke produksjonstilskudd til samproduksjon. Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd.

Søknadsfrister

Second opinion: 08. nov. 2017
Kortfilm: 10. jan. 2018, 11. april 2018, 30. aug. 2018

Har du et prosjekt som har fått avslag inneværende år, kan du søke ved søknadsfristen for second opinion for vurdering av annen konsulent.

Hvem kan søke?

Profesjonelle film- og serie-produsenter. Søker må være prosjektets minoritetsprodusent og produksjonsforetaket må være registrert i enhetsregisteret som aksjeselskap.

Format

Spillefilm, dokumentar (alle formater, lengder og til alle plattformer), kortfilm og dramaserie.

Dette kan du søke om

For kortfilm er det mulig å søke på tilskudd på inntil 100% av norsk budsjett.

Norsk budsjett kan inkludere følgende kostnader:

 • Kostnader produksjonen har i Norge (også utgifter til hotell og reiser, med mer)
 • Honorarer til norske filmarbeidere og/eller skuespillere. Gjelder også for arbeid utenfor Norge.
 • Kostnader tilknyttet honorarene til norske filmarbeidere, som eksempelvis forsikring, reise og opphold.
 • Alle norske leverandørtjenester, også utenfor Norge, og eventuell transport, forsikring, toll og avgifter i forbindelse med dette.

Kostnader som ikke godkjennes:

 • Honorarer til utenlandske filmarbeidere
 • Dietter / Per Diem til utenlandsk stab, skuespillere eller reisekostnader for disse til og fra Norge

Vilkår for tilskudd

 • Du må sende inn søknaden før arbeidet det søkes om tilskudd til er påbegynt.
 • For spillefilm må prosjektet oppnå minimumskravet i poengskjema for samproduksjoner.
 • Prosjektet må være godkjent som kulturprodukt i hjemlandet eller av NFI.
 • Du må ha eierandel i prosjektet.
 • Nøkkelpersoner i prosjektet må ha betydelig erfaring innen sitt fagfelt

Viktige krav til søknaden

 • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd.
 • Manus eller prosjektbeskrivelse på engelsk eller skandinavisk.
 • Samproduksjonsavtale.
 • Totalbudsjett og budsjett for norsk andel.
 • Intensjonsavtale om distribusjon i Norge (gjelder dokumentarserier og kinodokumentar, ikke enkelstående dokumentar og kortfilm).
 • Bekreftelse på eventuell MG fra distributør.
 • Dokumentasjon på at prosjektet er godkjent som kulturprodukt i hjemlandet.
 • Regissør/serieskaper og hoved- og minoritetsprodusent skal levere skjema med tidligere resultater (skjema legges ved under "prosjektinformasjon, andre evt. vedlegg" i det aktuelle søknadsskjemaet).
 • At du har satt deg inn i hvordan NFI jobber med samproduksjon og den europeiske samproduksjonsavtalen.
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet.

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknaden

Kaia Høidalen

Søknadskoordinator
+47 22 47 80 42
kaia.hoidalen@nfi.no

Kaia Høidalen

For spørsmål om ordningen (dramaserier og kortfilm)

Ingrid Festøy Ottesen

Produksjonsrådgiver kortfilm, dramaserier og talentprogram
+47 22 47 80 49
ingrid.festoy.ottesen@nfi.no

Ingrid Festøy Ottesen
 • Samproduksjon

  Samproduksjon: Prosjekter der den norske produsenten er minoritetsprodusent. Produksjonen må være definert som et kulturprodukt i opphavslandet.

 • Tidligere resultater

  Tidligere oppnådde resultater. Utgangspunktet for innføring av vurdering av tidligere resultater kan du lese mer om her.

Alle nøkkelbegreper