Gir du veiledning og bistand til norske kinoer? Da kan du søke om tilskudd til tiltak som styrker mindre og mellomstore kinoers kompetanse på teknisk drift, investering og vedlikehold av egen kino. Du må ha lest forskriften før du søker.

Søknadsfrister

01. nov. 2020

Hvem kan søke?

Aktører med spesialkompetanse innen kinodrift. Den som søker, må være en organisasjon, stiftelse eller selskap registrert i Enhetsregisteret.

Dette kan du søke om

Du kan søke om prosjektmidler, for eksempel til kostnader knyttet til kurs, lønn og reise.

Vi gir ikke tilskudd til generelle administrasjonskostnader.

Beløpets størrelse fastsetter vi ut fra en samlet vurdering av tiltaket.

Vilkår for tilskudd

Du må levere fullstendig søknad før prosjektet skal starte.

Viktige krav til søknaden

  • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd
  • Dokumentasjon på at du har film- og kinoteknisk kompetanse og erfaring
  • Prosjektbeskrivelse
  • Budsjett
  • Finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert

Kontakt

For spørsmål om saksgang og formalia

Christina Iverson

Formidlingsrådgiver innkjøpsordninger
+47 22 47 45 14
christina.iverson@nfi.no

Christina Iverson

For spørsmål om kriterier og faglig innhold

Stig Andresen

Fagleder tilskuddsforvaltning filmformidling
+47 22 47 45 62
stig.andresen@nfi.no

Stig Andresen