Norsk filminstitutt

Tilskuddsordningen skal bidra til et profesjonelt miljø for kino i Norge og opprettholde en desentralisert kinostruktur.

§ 6 Tilskudd til kompetansehevende tiltak

Søknadsfrister

02. nov. 2020 kl. 12.00

Vi anbefaler at du starter søknadsprosessen i god tid før fristen, slik at du får nok tid til å innhente nødvendig dokumentasjon.

Hvem kan søke?

Aktører med spesialkompetanse innen kinodrift. Som søker må du være en organisasjon, stiftelse eller selskap registrert i Enhetsregisteret.

Dette kan du søke om

Prosjektmidler (for eksempel til utgifter knyttet til kurs, lønn og reise).

Vi gir ikke tilskudd til å dekke generelle administrasjonskostnader.

Vilkår for tilskudd

Du må levere fullstendig søknad før prosjektet skal starte.

Du må oppgi all annen offentlig støtte prosjektet mottar.

Samlet offentlig støtte kan ikke være høyere enn det som er nødvendig for å dekke driftskostnadene i den relevante perioden. Støttegrensene står i gruppeunntaksforordningen (EU) nr. 651/2014 artikkel 53 (7) og (8).

Viktige krav til søknaden

Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd.

 • Dokumentasjon på at du har film- og kinoteknisk kompetanse og erfaring
 • Prosjektbeskrivelse
 • Budsjett
 • Finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert

Prioritering og vekting av søknader

Beløpets størrelse fastsetter vi ut fra en samlet vurdering av tiltaket.

Vi gjør en helhetlig og skjønnsmessig vurdering av søknadene opp mot hverandre og legger særlig vekt på:

 • Hvordan du konkret skal gi veiledning og kompetanseoverføring til mindre og mellomstore kinoer i Norge
 • Hvordan du vil bidra til å gjøre kinoens drift mer økonomisk, sikker og hensiktsmessig
 • Dine tidligere oppnådde resultater og erfaring fra området
 • Økonomisk, faglig og praktisk gjennomføringsevne

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker.
 • Det er saksbehandler hos NFI behandler søknaden.
 • Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI

Kontakt

For spørsmål om kriterier og faglig innhold

Stig Andresen

Rådgiver tilskudd, barn og unge, distribusjon, kompetansetiltak og kampanjer
+47 920 92 475
stig.andresen@nfi.no

Stig Andresen