Norsk filminstitutt

Virksomheter som arrangerer felles tiltak som styrker kompetansen i den norske produserende film-, serie- og spillbransjen kan søke om tilskudd. Her finner du informasjon om hvilke tiltak du kan søke støtte til og hvordan du går frem for å søke.

Viktige råd til deg som søker

 • Start søknadsprosessen i god tid slik at du får innhentet all nødvendig dokumentasjon.
 • Logg deg inn i søknadsportalen over for detaljerte krav til søknaden.
 • Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om audiovisuell produksjon.
  Les forskriften før du søker.
 • Les veiledningen på denne siden nøye.

Søknadsfrister

Vi behandler søknader fortløpende, men du må levere søknad senest åtte uker før tiltaket iverksettes. Det anbefales å søke i god tid slik at du får svar på søknaden før tiltaket iverksettes.

Hvem kan søke?

Virksomheter som påtar seg ansvar for å arrangere, koordinere og gjennomføre felles kompetansehevende tiltak for den norske produserende film-, serie- og spillbransjen.

Filmfestivaler skal ikke benytte dette søknadsskjemaet, men søke om eventuelle midler til kompetansehevende tiltak via ordningen Tilskudd til filmfestivaler.

Hva kan du søke om?

Du kan søke om tilskudd til å arrangere kompetansehevende tiltak for den norske produserende film-, serie- og spillbransjen.

Relevante tiltak

 • Konventer
 • Seminarer/verksteder
 • Mesterklasser
 • Internasjonale samarbeid

Relevante kostnader

 • Honorar, reise og opphold for nasjonale og internasjonale veiledere, foredragsholdere og eksperter
 • Leie av lokaler
 • Prosjektledelse
 • Diett/bevertning dekkes ikke

Viktige krav til søknaden

Alle detaljerte krav til søknaden ligger i søknadsportalen.

 • Prosjektbeskrivelse av tiltaket som inneholder målsetting, målgrupper og forventet effekt.
 • Beskrivelse av økonomiske og faglige samarbeidspartnere.
 • Din/deres dokumenterte bakgrunn og erfaring med tilsvarende tiltak.
 • Budsjett og finansieringsplan med relevante kostnader og inntekter. Du må spesifisere hva beløpet det søkes om skal dekke.
 • Organisasjons- og kontonummer.

Prioritering og vekting av søknader

 • Tiltak som har bred representasjon fra bransjen og/eller som på sikt vil bidra til å styrke profesjonalisering og kompetanseheving av den norske produserende film-, serie- og spillbransjen prioriteres.
 • Forventet samlet effekt av tiltaket, samt dokumentert erfaring fra gjennomføring av tilsvarende tiltak, egeninnsats og faglige og økonomiske samarbeid vil bli vektlagt.
 • Tilskudd kan bli vurdert ut fra mål om kjønnsbalanse.
 • Satsingsområder fastsatt av departement/tilskuddsforvalter kan prioriteres.

Saksbehandling

Kontakt

Anna Kristina Knaevelsrud

Rådgiver stipend og kompetansehevende tiltak
+47 958 98 411
anna.kristina.knaevelsrud@nfi.no

Anna Kristina Knaevelsrud