Vi lanserer ny søknadsportal 18. desember. Søknadsskjema blir gjort tilgjengelig fra den datoen.

Du kan søke om tilskudd til fellestiltak som styrker kompetansen i den produserende bransjen. Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd.

Søknadsfrister

Vi behandler søknader fortløpende, men du må levere søknad senest åtte uker før tiltaket iverksettes.

Filmfestivaler skal ikke benytte dette søknadsskjemaet, men søke om eventuelle midler til kompetansehevende tiltak via ordningen Tilskudd til filmfestivaler og forholde seg til fristene 15. april og 15. november.

Hvem kan søke?

Virksomheter som påtar seg ansvar for arrangere, koordinere og gjennomføre felles tiltak for film-, serie- og spillbransjen.

Ordningen gjelder ikke tilskudd til festivaler, kinoer eller til audiovisuelle verk.

Hva kan du søke om?

Du kan søke om tilskudd til å arrangere kompetansehevende tiltak for den norske produserende audiovisuelle bransjen, som:

 • Konventer
 • Seminarer / verksteder
 • Mesterklasser
 • Internasjonale samarbeid

Relevante kostnader

 • Honorar, reise og opphold for nasjonale og internasjonale veiledere, foredragsholdere og eksperter. Diett dekkes ikke.

Vilkår for tilskudd

Se prioritering av søknader/vekting under Slik saksbehandler vi (avsnittet under her)

Som en hovedregel kan du søke om tilskudd på inntil 30 000 til toppfinansiering til nasjonale kompetansehevende tiltak.

Tiltak som kan behandles uavhengig av hovedregel kan være konventer og enkelte større nasjonale arrangement hvor NFI:LAB eller andre nasjonale aktører ikke har tilsvarende tilbud.

Støtten skal bidra til å heve nivået på tiltaket og ikke kun være med på å redusere kostnadene for et tiltak som uansett vil bli gjennomført.

Viktige krav til søknaden

 • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd
 • Beskrivelse av hvorfor tilskudd bidrar til at tiltaket gjennomføres
 • Prosjektbeskrivelse av tiltaket som inneholder målsetting, målgrupper og forventet effekt
 • Beskrivelse av samarbeidspartnere
 • Søkers dokumenterte bakgrunn og erfaring med tilsvarende tiltak
 • Budsjett og finansieringsplan med relevante kostnader og inntekter. Det må spesifiseres hva beløpet det søkes om skal dekke.
 • Organisasjons- og kontonummer

Kontakt

Rune Tellefsen

Fagleder Kurs- og kompetanse NFI:LAB
+47 22 82 24 05
rune.tellefsen@nfi.no

Rune Tellefsen