Skal du arrangere seminar, kurs eller andre tiltak som hever kompetansen til filmformidlere? Da kan du søke om tilskudd gjennom denne ordningen. Du må ha lest forskriften før du søker.

Søknadsfrister

01. april 2019, 01. nov. 2019

Hvem kan søke?

Organisasjoner, stiftelser eller selskap registrert i Enhetsregisteret.

Dette kan du søke om

Du kan søke om prosjektmidler, for eksempel til honorarer, reise og leie av saler og utstyr.

Vi gir ikke tilskudd til innkjøp av teknisk utstyr og andre investeringer, eller deltakelse på filmfestivaler.

Vi kan dekke inntil 60 % av kostnader knyttet til reise og opphold for deltakere.

Beløpets størrelse fastsetter vi ut fra en samlet vurdering av tiltaket.

Vilkår for tilskudd

Du må levere fullstendig søknad før prosjektet skal starte.

Arrangementet du søker om tilskudd til må være åpent for alle i målgruppen. Det er ikke anledning til å ekskludere deltakere fra konkurrerende virksomheter.

Viktige krav til søknaden

  • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd
  • Kvalifikasjoner som arrangør (prosjektleders kvalifikasjoner eller eventuell relevant erfaring)
  • Prosjektbeskrivelse med nedslagsfelt og målgruppe
  • Budsjett som omfatter alle aktiviteter du søker om støtte til
  • Finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert

Kontakt

Koordinator for spørsmål om saksgang og formalia

Christina Iverson

Formidlingsrådgiver innkjøpsordninger
+47 22 47 45 14
christina.iverson@nfi.no

Christina Iverson

Rådgiver for spørsmål om kriterier og faglig innhold

Stig Andresen

Fagleder tilskuddsforvaltning filmformidling
+47 22 47 45 62
stig.andresen@nfi.no

Stig Andresen