Norsk filminstitutt

NFI utlyser 2,5 millioner kroner som skal gå til norske produsenter for å styrke lanserings- og finansieringsarbeid i det internasjonale markedet. Tildelingen gis som restmidler fra stimuleringsmidlene til kultur i forbindelse med Covid-19. Utlysningen henvender seg til norske produsenter av spillefilm, dokumentar og dramaserier.

Tilskudd skal bidra til å styrke prosjekter som er utviklet under pandemien og øke muligheten til å hente finansiering i det internasjonale markedet. Har du minst to kvalifiserte prosjekter, så kan du søke tilskudd og oppsøke nye markeder du ellers ikke har utforsket.

Søknadsfrist

08. nov. 2021 kl. 12.00

Formål

Tilskudd gis med hjemmel i Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon  jmf. Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk.

Målet med tiltaket er at prosjektene skal øke sine muligheter til å oppnå internasjonal finansiering og kunne posisjonere seg i forhold til samproduksjoner, salgsagenter, distributører og andre rettighetshavere, samt bidra til at økt mulighet for salg av rettigheter internasjonalt.

Dette kan du søke om

Du kan søke om tilskudd til å dekke kostnader knyttet til tiltak på internasjonale festivaler, salgsmarkeder og messer, eller andre bransjerelevante internasjonale arenaer.

Relevante kostnader:

 • Deltaker-/markedsavgift
 • Reisekostnader til regissør, produsent og eventuelt andre nøkkelpersoner til markeder/festivaler/finansieringsforum
 • Markedsføring og PR/promoteringsmateriell
 • Produksjon av pilot/mood-tapes
 • Pressevisning/mottakelse
 • Prosjektleder/koordinator
 • Innleid rådgivning/assistanse
 • Regnskap/revisjon
 • Andre relevante kostnader knyttet til prosjektet

Hvor mye kan du få i tilskudd

Prosjektet må ha en budsjettramme mellom 100.000 – 500.000 kroner. NFIs tilskudd kan ikke overstige 60% av prosjektets budsjett. «Prosjektet» er hele søknaden, som må være en pakke som består av minst to prosjekter. Prosjektene må igangsettes i løpet av 2022.

Hvem kan søke

Uavhengige produksjonsselskaper i Norge eller innenfor EØS som har audiovisuell produksjon som hovedformål.

Virksomheten kan ikke ha det offentlige som hovedeier eller ha vesentlige forretningsmessige forbindelser til prosjektets primære visningsplattform.

Virksomheten må være organisert som aksjeselskap.

Virksomheten må være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.

Vilkår for tilskudd

Du kan søke om tilskudd til lanserings- og finansieringsarbeid i det internasjonale markedet om du har:

 • Utviklingsprosjekter som arbeider med internasjonal posisjonering og finansiering.
 • Prosjekter med substansiell utviklingsfinansiering fra NFI eller regionale filmsentre/ fond.
 • En pakke med minst to identifiserte prosjekter. Både dramaserie, spillefilm og dokumentarfilm kan inngå i pakken.

Viktige krav til søknad

 • Lanseringsplan
 • Budsjett og finansieringsplan
 • Prosjektets internasjonale potensial

Saksbehandling

Prioritering og vekting av søknader:

Vi gjør en helhetlig vurdering av lanseringsplan, finansieringsplan og arenaens posisjon internasjonalt. Det blir lagt vekt på erfaring og tidligere resultater.

 • Saksbehandlingstid er 10 dager
 • Søknaden behandles av lanseringsrådgiver, som innstiller til vedtak

Kontakt

Hanne Merethe Okstad

Rådgiver lansering utland
+47 917 26 414
hanne.merethe.okstad[@]nfi.no

Hanne Merethe Okstad