Norsk filminstitutt

NFI gir kompensasjon for redusert billettsalg for filmer grunnet myndighetsrestriksjoner i Norge 13.03.2020 - 30.09.2020. Ordningen henvender seg til produsenter med kinofilmer som ble direkte rammet av koronasituasjonen.

Søknadsfrist

13. aug. 2021 kl. 12.00

Det kan kompenseres for redusert salg av kinobilletter på grunn av nasjonale eller regionale covid19-restriksjoner iverksatt fra 13.03.2020 til 30.09.2020. Salgsreduksjonen beregnes ut fra en konkret vurdering av salgspotensialet regnet uten restriksjoner.

Kompensasjonen gis i form av tilskudd til filmens produsent, og beregnes proporsjonalt ut fra filmens anslåtte reduksjon i billettsalg.

Det gis kun kompensasjon for filmer med premiere etter 1.1.2020 og premiere eller planlagt premiere før 1.10.2020.

Filmene må ha bestått norsk kulturtest og oppfylt minimum 3 av 4 krav der filmen har fått produksjonstilskudd fra Norsk filminstitutt, eller 4 av 4 krav der filmen ikke har fått produksjonstilskudd fra Norsk filminstitutt.

Filmen må ha vært planlagt for ordinær kinodistribusjon.

Produsent kan ikke ha fått kompensasjonsordningsmidler eller stimuleringsordningsmidler for filmen direkte ved egen søknad, eller gjennom søknad fra distributør.

Tilskudd etter denne forskrift ansees ikke som inntekt berettiget til etterhåndstilskudd. Tilskuddet skal imidlertid inngå i filmens inntektsstrøm, slik at produsent er ansvarlig for å behandle dette tilskuddet som om det hadde vært inntekt fra salg på norske kinoer. Dette gjelder både i relasjon til filmens investorer og royaltyinnehavere.

Tilskuddet er et engangstilskudd uten krav til regnskap.