Norsk filminstitutt

Neo er NFIs nye talentordning. Den er for debuterende regissører/serieskapere innen lengre format. Tilskuddsordningen er for manifesterte talenter innen fiksjon, dokumentar og hybrid. Prosjektene i ordningen skal ha et lavbudsjetts-DNA. Neo skal bidra til å styrke talentutviklingen i bransjen ved å la nye stemmer slippe til, og stimulere til fornyelse på innholds- og skapersiden.  

 

Neo retter seg mot regissører og serieskapere/manusforfattere som gjennom sine tidligere verk manifesterer et talent og erfaring i funksjonen det søkes på. Ordningens målgruppe er talenter som jobber på et profesjonelt nivå. Neo har stort søkelys på samarbeid mellom regissør, manusforfatter og produsent og åpner for at også debuterende produsenter og manusforfattere (i langt format) kan søke.  

Neo har stort fokus på utvikling, og du kan søke både utvikling og produksjon. Neo produksjon har løpende søknadsfrist, mens Neo utvikling har fire frister i året. 

Formål

Det er ordningens formål å gjennom tilskudd la nye talenter utfolde seg som tydelige kunstneriske stemmer, og slik bidra til å sikre kvalitet, fornyelse og diversitet i fremtidens norske audiovisuelle fortellinger. Filmskaperne og prosjektene i Neo har høye kunstneriske ambisjoner og vilje til både å utfordre og engasjere. Neo skal bidra til nyskaping og nye perspektiver, være seg ambisjoner i prosjektets fortelling, sjanger, formspråk, format, distribusjon og/eller metodikk. NFI har utformet åtte kunstneriske kvalitetskriterier for kvalitetsvurderingen av prosjekter les mer om de her. Prosjektene i ordningen skal jobbe målrettet med å definere og å innfri sitt publikumspotensial uavhengig av distribusjonsplattform.  

Lavbudsjett 

Neo er en lavbudsjettsordning, og det vil bli lagt vekt på at prosjektet har et lavbudsjetts-DNA. Totalt tilskudd på utvikling og produksjon fra NFI vil normalt ligge mellom 1,5 - 7,5 millioner kroner. Det er ikke definert et øvre tak for prosjektets totalbudsjett. Produsent søker det beløpet prosjektet har behov for innenfor eget definert lavbudsjett.  

Eksempler på lavbudsjettsgrep kan være: 

 • redusere antall lokasjoner 
 • redusert antall cast/medvirkende  
 • lite/ingen spesial effekter 
 • minimalistisk kamera/lys avdeling 
 • filme i nærmiljø 
 • kort innspillingsperiode  
 • gjennomføre produksjonen med mini-team 

Manifestert talent 

Ordningen retter seg mot regissører/serieskapere/manusforfattere som gjennom sine tidligere verk manifesterer et talent og erfaring i funksjonen det søkes på. Ordningens målgruppe er talenter som jobber på et profesjonelt nivå. Neo har stort søkelys på samarbeid mellom regissør, manusforfatter og produsent og åpner for at også debuterende produsenter og manusforfattere (i langt format) kan søke. 

Generelt om ordningen 

Neo har fokus på utviklingsfasen og man kan søke både Neo idéutvikling, Neo utvikling og Neo produksjon i ordningen. Neo idéutvikling er et stipend på 100.000 kr for manusforfattere/serieskapere/regissører. Neo idéutvikling vil ha to søknadsfrister i 2022.  

I ordningene Neo utvikling og Neo produksjon må søkeren være et norsk produksjonsselskap. Det vil i 2022 være fire søknadsrunder i året for Neo utvikling, mens Neo produksjonstilskudd vil være løpende. For å motta tilskudd under Neo produksjon må prosjektet ha mottatt tilskudd i Neo utvikling.  

Les ordningens søknadsveiledere her; Neo idéutvikling, Neo utvikling og Neo produksjon.

Neo er en talentutviklingsordning som gjennom intern kompetanse i NFI og eksterne eksperter vil bidra med å utvikle prosjektene i ordningen.  

Neo søknader vurderes av NFIs kortfilm/fiksjonskonsulenter på fiksjon og av dokumentarkonsulentene på dokumentar. Ordningen består også av talentrådgiver, talentkoordinator, publikumsrådgiver og produksjonsrådgivere.  

Man kan søke to ganger hos per konsulent. Deretter kan det kun søkes på nytt til konsulenten dersom søker dokumenterer at prosjektet er vesentlig endret. 

 

For spørsmål om formelle kriterier og produksjonsfaglige råd

 • Linn Kirkenær
  • Linn Kirkenær

  • Produksjonsfaglig rådgiver - Dramaserier og Neo
  • Telefon: +47 932 08 629
  • E-post: linn.kirkener[@]nfi.no
 • Nedin Mutic
  • Nedin Mutic

  • Talentkoordinator
  • Telefon: +47 995 38 485
  • E-post: nedin.mutic[@]nfi.no