Arrangør av kurs og seminarer

Ordningens navn Saksbehandler navn og tittel Saksbehandlingstid og behandling
Kompetansehevende tiltak for norsk audiovisuell bransje Anna Kristina Knaevelsrud, Rådgiver
NFI:LAB
Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker. Rådgiver behandler søknadene i samråd med fagpersoner i NFI
Film- og kinoteknisk rådgivning Stig Andresen, Fagleder tilskudd filmformidling Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker. Saksbehandler hos Norsk filminstitutt behandler søknaden.
Kompetansehevende tiltak for formidlere og pedagoger Stig Andresen, Fagleder tilskudd filmformidling Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker.
Saksbehandler hos Norsk filminstitutt behandler søknaden.

Filmformidling

Ordningens navn Saksbehandler navn og tittel Saksbehandlingstid og behandling
Cinematek- og filmklubbvirksomhet Jan Langlo, Seksjonsleder Cinematek, kino og barn & unge Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker. Saksbehandler hos Norsk filminstitutt behandler søknaden.
Filmfestivaler Utvalg
Ole Petter Bakken, Rådgiver
Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker.
Et utvalg på tre-fem personer oppnevnt av Norsk filminstitutt behandler søknadene. Norsk filminstitutt er sekretariat for utvalget.
Filmkulturelle tiltak Ole Petter Bakken, Rådgiver Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker.
Saksbehandler hos Norsk filminstitutt behandler søknaden.
Kinodistribusjon og underskuddsgaranti Utvalg
Stig Andresen, Fagleder tilskudd filmformidling
Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker.
Et utvalg på tre personer oppnevnt av Film & Kino, Norske filmdistributørers forening og Norsk filminstitutt behandler søknadene.
Lokale film- og kinotiltak Ole Petter Bakken, Rådgiver Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker.
Saksbehandler hos Norsk filminstitutt behandler søknaden.
Nasjonale profileringstiltak Ole Petter Bakken, Rådgiver Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker. Saksbehandler hos Norsk filminstitutt behandler søknaden.
Videodistribusjon Utvalg
Stig Andresen, Fagleder tilskudd filmformidling
Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker. Saksbehandler hos Norsk filminstitutt behandler søknaden.
Innkjøpsordningen for kort- og dokumentarfilm

Gunnar Bangsmoen, Rådgiver digital distribusjon og filmformidling,
Christina Iverson, Rådgiver

Saksbehandlingstid er normalt 6-8 uker
Innkjøpsordningen for spill Christina Iverson, Rådgiver Saksbehandlingstid er normalt 6-8 uker

Reisestøtte, stipend og faglig utvikling

Ordningens navn Saksbehandler navn og tittel Saksbehandlingstid og behandling
Deltakelse på festival og prisutdeling i utlandet Dag Asbjørnsen, seksjonsleder, internasjonal seksjon Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker.
UDs reisestøtte til ekspertbesøk på norske festivaler og filmkulturelle arrangementer Astri D. Blindheim, Rådgiver Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker.
Rådgiver behandler søknadene i samråd med fagpersoner i NFI.
UDs reisestøtte til deltakelse på filmkulturelle arrangementer i utlandet Astri D. Blindheim, Rådgiver Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker.
Filmrekrutteringsstipend Astri D. Blindheim, Rådgiver Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker.
Kurs i utlandet Astri D. Blindheim, Rådgiver Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker.
Regikonsept Arthur Johansen, Manuskonsulent
Margrete Soug Kåset, Manuskonsulent
Anne Skistad, Utviklingsrådgiver
Saksbehandlingstiden er normalt 2-3 uker.
Søknadene vurderes av manuskonsulenten.
VIP-stipend

Hanne Myren, fungerende rådgiver talentprogram, Anne Skistad, Utviklingsrådgiver
Anne Borggaard Sørensen, Spillefilmkonsulent
Ståle Stein Berg, Spillefilmkonsulent

Saksbehandlingstid er normalt 4 – 6 uker
Søknaden behandles av rådgiver talentutvikling.

Filmfond og filmsentre

Ordningens navn Saksbehandler navn og tittel Saksbehandlingstid og behandling
Tilskudd til filmsentre Ola Hunnes, Produksjonsrådgiver
Tilskudd til filmfond Ola Hunnes, Produksjonsrådgiver

Utvikling, produksjon og lansering

Ordningens navn Saksbehandler navn og tittel Saksbehandlingstid og behandling
Manusutvikling Arthur Johansen, Manuskonsulent
Margrete Soug Kåset, Manuskonsulent
Anne Skistad, Utviklingsrådgiver
Saksbehandlingstiden er normalt 4-8 uker
Søknadene vurderes av manuskonsulenten
Ideutvikling Nye veier

Hanne Myren, rådgiver talentprogram

Anne Skistad, Utviklingsrådgiver

Saksbehandlingstiden er normalt 4-8 uker.
Søknadene vurderes av filmkonsulent og rådgiver talentutvikling.
Utvikling av spill etter kunstnerisk vurdering (panel) Panel
Kaja Hench Dyrlie, Produksjonsrådgiver
Saksbehandlingstid er normalt 4-8 uker.
Vi benytter et rådgivende ekspertpanel og produksjonsrådgiver ved vurdering av søknadene.
Utvikling og produksjon av dokumentarfilm etter konsulentvurdering Ola Hunnes, Produksjonsrådgiver
Ravn Wikhaug, Produksjonsrådgiver
Helle Hansen, Dokumentarfilmkonsulent
Eirin Gjørv, Dokumentarfilmkonsulent
Saksbehandlingstiden er normalt 5-6 uker.
Søknadene vurderes av dokumentarfilmkonsulent i samråd med produksjonsrådgiver.
Utvikling og produksjon av dokumentarserier etter konsulentvurdering Ravn Wikhaug, Produksjonsrådgiver
Helle Hansen, Dokumentarfilmkonsulent
Eirin Gjørv, Dokumentarfilmkonsulent
Saksbehandlingstiden er normalt 5-6 uker.
Søknadene vurderes av dramaseriekonsulent i samråd med produksjonsrådgiver.
Nye veier, utvikling og produksjon av dokumentarfilm (over 60 minutter) etter konsulentvurdering

Hanne Myren, rådgiver talentprogram

Ingrid Festøy Ottesen, Produksjonsrådgiver

Helle Hansen, Dokumentarfilmkonsulent

Eirin Gjørv, Dokumentarfilmkonsulent

Saksbehandlingstiden er normalt 4-8 uker.

Søknadene vurderes av filmkonsulenter i samråd med rådgiver talentutvikling og produksjonsrådgiver

Utvikling og produksjon av dramaserie etter konsulentvurdering Ingrid Festøy Ottesen, produksjonsrådgiver
Ståle Stein Berg, Spillefilm- og dramaseriekonsulent
Anne Borggaard Sørensen, Spillefilm- og dramaseriekonsulent
Saksbehandlingstiden er normalt 4-8 uker.
Søknadene vurderes av dramaseriekonsulent i samråd med produksjonsrådgiver.
Nye veier, utvikling og produksjon av dramaserie etter konsulentvurdering

Hanne Myren, rådgiver talentprogram

Ingrid Festøy Ottesen, Produksjonsrådgiver

Ståle Stein Berg, Spillefilm- og dramaseriekonsulent

Anne Borggaard Sørensen, Spillefilm- og dramaseriekonsulent

Saksbehandlingstiden er normalt 4-8 uker.

Søknadene vurderes av filmkonsulenter i samråd med rådgiver talentutvikling og produksjonsrådgiver

Utvikling og produksjon av kortfilm etter konsulentvurdering Ravn Wikhaug, Produksjonsrådgiver
Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen, Kortfilmkonsulent
Saksbehandlingstiden er normalt 4-8 uker.
Søknadene vurderes av kortfilmkonsulent i samråd med produksjonsrådgiver.
Utvikling og produksjon av spillefilm etter konsulentvurdering Anne Frilseth, Produksjonsrådgiver
Arve Figenschow, Produksjonsrådgiver
Anne Borggaard Sørensen, Spillefilmkonsulent
Ståle Stein Berg, Spillefilmkonsulent
Saksbehandlingstiden er normalt 4-8 uker.
Søknadene vurderes av spillefilmkonsulent i samråd med produksjonsrådgiver.
Nye veier, utvikling og produksjon av spillefilm etter konsulentvurdering

Hanne Myren, rådgiver talentprogram

Ingrid Festøy Ottesen, Produksjonsrådgiver

Ståle Stein Berg, Spillefilm- og dramaseriekonsulent

Anne Borggaard Sørensen, Spillefilm- og dramaseriekonsulent

Saksbehandlingstiden er normalt 4-8 uker.

Søknadene vurderes av filmkonsulenter i samråd med rådgiver talentutvikling og produksjonsrådgiver

Markedsvurdert spillefilm Panel
Arve Figenschow, Produksjonsrådgiver
Saksbehandlingstid er normalt 8 – 12 uker avhengig av antall søknader.
Prosjektene vurderes av et rådgivende panel på tre personer.
Markedsvurdert utvikling av dramaserie Ingrid Festøy Ottesen, Produksjonsrådgiver Saksbehandlingstid er normal 4 – 6 uker.
Søknadene vurderes av produksjonsrådgiver
Samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent

Spillefilm
Anne Frilseth, Produksjonsrådgiver
Anne Borggaard Sørensen, Spillefilmkonsulent
Ståle Stein Berg, Spillefilmkonsulent

Dokumentar
Ravn Wikhaug, Produksjonsrådgiver
Helle Hansen, Dokumentafilmkonsulent
Eirin Gjørv, Dokumentarfilmkonsulent

Kortfilm
Ravn Wikhaug, Produksjonsrådgiver

Dramaserie Ingrid Festøy Ottesen, Produksjonsrådgiver

Saksbehandlingstid er normalt 4-8 uker.
Prosjektet vurderes av konsulent og produksjonsrådgiver
Rammetilskudd for utvikling

Spillefilm
Anne Frilseth, Produksjonsrådgiver
Arve Figenschow, Produksjonsrådgiver

Dokumentar
Ola Hunnes, Produksjonsrådgiver

Etterhåndstilskudd

Dokumentar
Ola Hunnes, Produksjonsrådgiver

Nye veier
Ravn Wikhaug, Produksjonsrådgiver

Spillefilm
Anne Frilseth, Produksjonsrådgiver
Arve Figenschow, Produksjonsrådgiver

Du mottar svar på søknaden før filmens norske kinopremiere.
Sørfond Panel
Tina Fagerheim, Produksjonsrådgiver
Saksbehandlingstiden er normalt 10-12 uker.
Et panel bestående av tre til fem medlemmer behandler søknaden. I panelet skal minst én deltaker fra et DAC-land være representert.
Insentivordningen Tina Fagerheim, Produksjonsrådgiver Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker
Lansering Norge

Spillefilm
Marianne Hjerpseth, Lanseringsrådgiver
Arve Figenschow, Produksjonsrådgiver
Anne Frilseth, Produksjonsrådgiver

Dokumentar
Marianne Hjerpseth, Lanseringsrådgiver
Ola Hunnes, Produksjonsrådgiver

Nye veier
Marianne Hjerpseth, Lanseringsrådgiver
Ingrid Festøy Ottesen, Produksjonsrådgiver

Kortfilm
Marianne Hjerpseth, Lanseringsrådgiver
Ravn Wikhaug, Produksjonsrådgiver

Dramaserier
Marianne Hjerpseth, Lanseringsrådgiver
Ingrid Festøy Ottesen, Produksjonsrådgiver

Spill
Marianne Hjerpseth, Lanseringsrådgiver
Kaja Hench Dyrlie, Produksjonsrådgiver

Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker.
Søknaden vurderes av lanseringsrådgiver som innstiller.
Lansering Utland

Serier
Dag Asbjørnsen, seksjonsleder

Dokumentar, spillefilm og spill
Dag Asbjørnsen, seksjonsleder
Toril Simonsen, Fagleder dokumentarfilm,
Stine Oppegaard, Fagleder spillefilm,
Kaja Hench Dyrlie, Produksjonsrådgiver spill

Kortfilm
Kathrine Haaheim, Rådgiver
Toril Simonsen, Fagleder kortfilm

Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker.
Søknaden vurderes av lanseringsrådgiver og fagansvarlig som innstiller.
Søknaden for spill vurderes av Lanseringsrådgiver og produksjonsrådgiver som innstiller.
Felles lanseringstiltak på internasjonale arenaer Dag Asbjørnsen, seksjonsleder Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker.
Rådgiver behandler søknadene i samråd med fagpersoner i NFI.

  • Ekspertpanel

    NFI nedsetter for enkelte tilskuddsordninger rådgivende ekspertpanel med eksterne ressurser for vurdering av søknader.

  • Samproduksjon

    Samproduksjon: Prosjekter der den norske produsenten er minoritetsprodusent. Produksjonen må være definert som et kulturprodukt i opphavslandet.

Alle nøkkelbegreper