Vi lanserte ny søknadsportal 18. desember.

Du kan søke om tilskudd til felles lanseringstiltak på internasjonale arenaer. Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd.

Søknadsfrister

Søknader behandles fortløpende, men søknaden må være levert senest seks uker før festivalen eller salgsmarkedet starter.

Søknader fra filmfestivaler behandles i henhold til fristene for Tilskudd til filmfestivaler

Hvem kan søke?

Virksomheter som påtar seg ansvar for å arrangere, koordinere og gjennomføre felles bransjetiltak.

Hvilke aktører henvender ordningen seg til?

Film-, serie- og spillbransjen.

Hva kan du søke om?

Du kan søke om tilskudd til tiltak på:
 • Internasjonale festivaler, salgsmarkeder og messer
 • Andre bransjerelevante internasjonale arenaer
Relevante kostnader:
 • Leie av stand
 • Mottakelser og presentasjoner
 • Felles materiell og annonsering
 • Prosjektleder/-koordinator
 • Markedsføring/PR

Det gis ikke tilskudd til lansering av enkeltstående audiovisuelle verk under denne ordningen.

Vilkår for tilskudd

At lanseringen skjer på en profesjonell og anerkjent internasjonal arena

Viktige krav til søknad

 • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd
 • Lanseringsplan med beskrivelse av strategi, mål, målgrupper og tiltak
 • Beskrivelse av hvorfor tilskudd bidrar til at tiltaket gjennomføres
 • Beskrivelse av samarbeidspartnere
 • Beskrivelse av lanseringsarenaen
 • Søkers relevante erfaring og gjennomføringsevne
 • Budsjett og finansieringsplan
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet.

Kontakt

For spørsmål om tilskuddsordningen

Adrian Ophus

Lanseringsrådgiver utland
+47 22 47 45 41
adrian.ophus@nfi.no

Adrian Ophus

For spørsmål om innsending av søknad

Kaia Høidalen

Søknadskoordinator
+47 22 47 80 42
kaia.hoidalen@nfi.no

Kaia Høidalen