Norsk filminstitutt

Ordningen er en del av talentprogrammet Nye veier, og skal stimulere til personlig fortellerevne, nyskaping og kunstnerisk vågemot. Tilskuddet gis til prosjekter som er i idéfasen, og skal bidra til utvikling av nye og spennende filmprosjekter.

Målet med tilskuddet er å stimulere til høyere kvalitet for norske filmer og serier gjennom å styrke utviklings- og forarbeidsfasen for regissører og serieskapere. Ordningen skal bidra til kontinuitet og profesjonalitet i utviklingsarbeidet og sikre et bredt og mangfoldig repertoargrunnlag for alle målgrupper.

Viktige råd til deg som søker

 • Start søknadsprosessen i god tid slik at du får innhentet all nødvendig dokumentasjon.
 • Logg deg inn i søknadsportalen over for detaljerte krav til søknaden.
 • Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om audiovisuell produksjon. Les forskriften før du søker.
 • Les veiledningen på denne siden nøye.

Søknadsfrister

25. feb. 2020 kl. 12.00

Hvem kan søke?

Regissører/serieskapere

Format

Spillefilm, dokumentarfilm over 60 minutter og dramaserier.

Dette kan du søke om

Du kan søke om stipend på 100.000 kroner til utvikling av prosjektet og samarbeid med produsent.

Vilkår for tilskudd

 • Du må være regissør eller serieskaper.
 • Du må ha registrert enkeltpersonforetak.

Viktige krav til søknaden

Du finner alle detaljerte krav til søknaden i søknadsportalen.

 • Tidligere resultater – beskrivelse av tidligere produserte arbeider.
 • Idebeskrivelse på inntil 2500 tegn (tilsvarer ca. én A4-side).
 • Prosjektbeskrivelse på inntil to A4-sider med begrunnelse for hvorfor du har valgt å søke Nye veier.
 • Plan for utviklingsarbeidet på inntil 1200 tegn.
 • Den opphavsrettslige historikken til prosjektet, i tillegg til dokumentasjon på at du har rettighetene til å utvikle manuskriptet/ideen.
 • CV.
 • Lenke til én til to tidligere ferdigstilte arbeider.

Prioritering og vekting av søknader

 • Vi vurderer prosjektet ut fra kunstneriske kvaliteter og ambisjoner, samt regissørens/serieskaperens talent og erfaring.
 • Vi kan prioritere søkere som bidrar til bedre kjønnsbalanse.
 • Vi prioriterer normalt inntil åtte prosjekter innenfor hvert format til en kortliste. Søkerne blir eventuelt invitert til å utdype sin søknad om det er behov for dette fra saksbehandlernes side.
 • Normalt vil det gis tilskudd til inntil 4 stipend innen hvert format.
 • Prosjekter som ikke har mottatt offentlig tilskudd vil bli prioritert.

Saksbehandling

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknaden

Kaia Høidalen

Rådgiver/koordinator tilskudd
+47 470 23 036
kaia.hoidalen@nfi.no

Kaia Høidalen

Anne Skistad

Utviklingsrådgiver
+47 474 57 653
anne.skistad@nfi.no

Anne Skistad
 • Tidligere resultater

  Tidligere oppnådde resultater. Utgangspunktet for innføring av vurdering av tidligere resultater kan du lese mer om her.

Alle nøkkelbegreper