Du kan søke om tilskudd til utvikling og produksjon av spillefilm av høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet, og med stor kulturell verdi.

Søknadsfrister

Søknader behandles fortløpende.

De faste søknadsfristene (vår og høst) for å søke tilskudd til produksjon av spillefilm etter konsulentvurdering blir avviklet. Det betyr at det fra høsten 2019 også blir løpende saksbehandling på disse søknadene, slik det allerede er på dokumentarfilm. Les mer om det her.

Hvem kan søke?

Profesjonelle filmprodusenter

Tall og fakta

I 2018 ble det tildelt 49 utviklingstilskudd og 8 produksjonstilskudd i ordningen. Det kom inn 99 søknader om utviklingstilskudd og 33 søknader om produksjonstilskudd. Budsjettrammen for ordningen i 2019 er ca. 60 millioner kroner.
Se tildelinger

Format

Spillefilm

Dette kan du søke om

 • Du kan søke om utviklingstilskudd til å utvikle et prosjekt frem til det kan tas produksjonsbeslutning. Du kan søke om flere utviklingsfaser.
 • Du kan søke om produksjonstilskudd med et ferdig utviklet prosjekt.

Vilkår for tilskudd

 • Du må sende inn søknaden før arbeidet du søker om tilskudd til er påbegynt
 • Prosjektet må oppfylle 3 av 4 krav i kulturtesten
 • Nøkkelpersoner i prosjektet må ha betydelig erfaring innen sitt fagfelt

Viktige krav til søknaden

 • Manuskript, kalkyle og finansieringsplan
 • Bekreftelse på at du har rettighetene til å gjennomføre prosjektet
 • For produksjonstilskudd må du ha avtale med distributør
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet
 • Tidligere resultater: Både regissør, produsent og selskap skal levere skjema med tidligere resultater.

Kontakt

For spøsmål om innsending av søknaden

Kaia Høidalen

Søknadskoordinator
+47 22 47 80 42
kaia.hoidalen@nfi.no

Kaia Høidalen

For spørsmål om ordningen

Arve Figenschow

Produksjonsrådgiver spillefilm
+47 22 47 88 62
arve.figenschow@nfi.no

Arve Figenschow

Anne Frilseth

Produksjonsrådgiver spillefilm
+47 22 47 88 63
anne.frilseth@nfi.no

Anne Frilseth

 • Engasjementsbrev

  Engasjementsbrevet er et dokument som presiserer produsentens og revisors oppgaver og plikter i forbindelse av gjennomføringen av prosjektet. Det skal underskrives av begge, og godkjennes som villighetserklæring fra revisor. 

  Last ned Engasjementsbrevet her

 • Tidligere resultater

  Tidligere oppnådde resultater. Utgangspunktet for innføring av vurdering av tidligere resultater kan du lese mer om her.

 • Kulturtesten

Alle nøkkelbegreper