Du kan søke om tilskudd til utvikling og produksjon av spillefilm av høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet, og med stor kulturell verdi.

Søknadsfrister

Produksjon: 11. mars 2019

Søknader om tilskudd til utvikling behandles fortløpende.

Hvem kan søke?

Profesjonelle filmprodusenter

Tall og fakta

I 2018 ble det tildelt 49 utviklingstilskudd og 8 produksjonstilskudd i ordningen. Det kom inn 99 søknader om utviklingstilskudd og 33 søknader om produksjonstilskudd. Budsjettrammen for ordningen i 2019 er ca. 60 millioner kroner.
Se tildelinger

Format

Spillefilm

Dette kan du søke om

 • Du kan søke om utviklingstilskudd til å utvikle et prosjekt frem til det kan tas produksjonsbeslutning. Du kan søke om flere utviklingsfaser.
 • Du kan søke om produksjonstilskudd med et ferdig utviklet prosjekt.

Vilkår for tilskudd

 • Du må sende inn søknaden før arbeidet du søker om tilskudd til er påbegynt
 • Prosjektet må oppfylle 3 av 4 krav i kulturtesten
 • Nøkkelpersoner i prosjektet må ha betydelig erfaring innen sitt fagfelt

Viktige krav til søknaden

 • Manuskript, kalkyle og finansieringsplan
 • Bekreftelse på at du har rettighetene til å gjennomføre prosjektet
 • For produksjonstilskudd må du ha avtale med distributør
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet
 • Tidligere resultater: Både regissør, produsent og selskap skal levere skjema med tidligere resultater.

Kontakt

For spøsmål om innsending av søknaden

Kaia Høidalen

Søknadskoordinator
+47 22 47 80 42
kaia.hoidalen@nfi.no

Kaia Høidalen

For spørsmål om ordningen

Arve Figenschow

Produksjonsrådgiver spillefilm
+47 22 47 88 62
arve.figenschow@nfi.no

Arve Figenschow

Anne Frilseth

Produksjonsrådgiver spillefilm
+47 22 47 88 63
anne.frilseth@nfi.no

Anne Frilseth

 • Engasjementsbrev

  Engasjementsbrevet er et dokument som presiserer produsentens og revisors oppgaver og plikter i forbindelse av gjennomføringen av prosjektet. Det skal underskrives av begge, og godkjennes som villighetserklæring fra revisor. 

  Last ned Engasjementsbrevet her

 • Tidligere resultater

  Tidligere oppnådde resultater. Utgangspunktet for innføring av vurdering av tidligere resultater kan du lese mer om her.

 • Kulturtesten

Alle nøkkelbegreper