Du kan søke om tilskudd til produksjon av spillefilm med stort publikumspotensial. Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd.

Søknadsfrister

Det er to søknadsfrister i året:

20. nov. 2019, 04. juni 2020

Hvem kan søke?

Profesjonelle filmprodusenter

Tall og fakta

I 2018 ble det tildelt 4 tilskudd i ordningen, det kom inn 26 søknader. Budsjettrammen for 2019 er ca. 44 millioner kroner.
Se tildelinger

Format

Spillefilm

Dette kan du søke om

 • Du kan søke om produksjonstilskudd til spillefilm som skal vises enten på kino eller annen dokumenterbar plattform
 • Du kan søke under to tilskuddsnivåer: Inntil NOK 15 000 000 og inntil NOK 7 000 000
 • Søker må definere i hvilket nivå det søkes tilskudd under og ha finansieringsplan med bekreftet finansiering for det aktuelle nivået
 • Samme prosjekt kan ikke søke under begge nivåer

Vilkår for tilskudd

 • Tilskudd kan ikke overstige 50% av filmens godkjente budsjett.
 • Spillefilmen må ha et publikumsestimat på minst 200 000 besøkende for å kvalifisere for tilskudd.
 • Øvrig finansiering av spillefilmen må være bekreftet når søknad sendes.
 • Prosjektet må oppfylle 3 av 4 krav i Kulturtesten for å kunne søke.
 • Nøkkelpersoner i prosjektet må ha betydelig erfaring innen sitt fagfelt.

Viktige krav til søknaden

 • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd
 • Manuskript, kalkyle, finansierings- og fremdriftsplan
 • Markedsplan
 • Bekreftelse på at du har rettighetene til prosjektet
 • Bekreftelse på finansiering
 • Regi- og produsentnotat
 • Tidligere resultater: Både regissør og produsent skal levere skjema med tidligere resultater
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknaden

Kaia Høidalen

Søknadskoordinator
+47 22 47 80 42
kaia.hoidalen@nfi.no

Kaia Høidalen

For spørsmål om ordningen

Arve Figenschow

Produksjonsrådgiver spillefilm
+47 22 47 88 62
arve.figenschow@nfi.no

Arve Figenschow
 • Ekspertpanel

  NFI nedsetter for enkelte tilskuddsordninger rådgivende ekspertpanel med eksterne ressurser for vurdering av søknader.

 • Tidligere resultater

  Tidligere oppnådde resultater. Utgangspunktet for innføring av vurdering av tidligere resultater kan du lese mer om her.

 • Kulturtesten

Alle nøkkelbegreper