Du kan søke om reisetilskudd til å hente internasjonale distributører, innkjøpere, salgsagenter, festivalprogrammerere og presse til festivaler i Norge som viser norske audiovisuelle verk. Reisetilskudd deles ut etter fullmakt fra Utenriksdepartementet

Søknadsfrister

01. mai 2019, 15. nov. 2019

Søknader fra filmfestivaler behandles i henhold til fristene for tilskudd til filmfestivaler

Hvem kan søke?

Norske filmfestivaler og filmkulturelle arrangementer med fokus på norsk film som ønsker å invitere eksperter og presse til sitt arrangement.

Hva kan du søke om?

Du kan søke om tilskudd til å dekke reise og opphold for:

  • Internasjonale eksperter som er invitert til Norge, primært distributører, innkjøpere, salgsagenter og festivalprogrammerere
  • Internasjonal presse som er invitert til Norge

Ordningen dekker ikke administrative kostnader i forbindelse med organiseringen av besøket, eller generelle kostnader i forbindelse med gjennomføringen av festivalen eller det filmkulturelle arrangementet

Viktige krav til søknaden

  • Mål for besøket og målgrupper
  • Beskrivelse av hvorfor tilskudd bidrar til at tiltaket gjennomføres
  • Beskrivelse av tiltak/programskisse
  • Antall inviterte
  • Oversikt over inviterte eksperter/presse og hvilke fagområde/medium de representerer
  • Samarbeidspartnere
  • Budsjett og finansiering
  • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet.

Kontakt

Astri Blindheim

Rådgiver filmkultur utland
+47 22 47 45 79
astri.blindheim@nfi.no

Astri Blindheim