Jobber du med film, tv eller spill kan du søke tilskudd til å delta på kurs i utlandet. Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd.

Søknadsfrist

Vi behandler søknader fortløpende. Det er ingen søknadsfrister, men du må søke i god tid, og senest kl. 24.00 europeisk sentraltid dagen før arrangementet starter.

I enkelte tilfeller utlyses stipend til kurs i utlandet med søknadsfrist.

Hvem kan søke?

Profesjonelle fagarbeidere innenfor audiovisuell produksjon.

Hva kan du søke om?

Det vil fra tid til annen utlyses reisestipend til spesifikke kurs, seminarer og konferanser i utlandet. Disse utlysningene finner du her.

Du kan søke om stipend til deltakelse på kurs, seminarer og finansieringsfora. Merk: Vi tildeler kun stipend til kurs med godkjent budsjett på mer enn 10.000 kroner, der vi godkjennerfølgende kostnader:

 • Deltakeravgift
 • Reise på billigste måte
 • Overnatting (som ikke dekkes av arrangør) med inntil 1000 kroner pr. natt

  Du må altså påregne med å få avslag dersom du søker om stipend til å delta på et kurs med et godkjent budsjett på mindre enn 10 000 kroner.

  Vi kan gjøre unntak for enkelte tiltak/kurs hvor NFI selv utlyser stipend på NFIs nettside og i nyhetsbrev fra NFI.

Du må regne med å betale en egenandel.

Vi gir ikke tilskudd til

 • Utdanningsforløp eller til personer under utdanning
 • Deltakelse på filmfestivaler, filmkulturelle arrangementer, prisutdelinger eller salgsmarkeder
 • Oversettelse av manus for deltakelse på kurs eller verksteder
 • Deltakelse på finansieringsforum med et prosjekt som har mottatt utviklingstilskudd fra NFI der finansieringsarbeid er inkludert

Vilkår for tilskudd

 • Som søker må du ha relevant utdanning på minimum bachelornivå og/eller ha relevant og dokumenterbar yrkeserfaring.
 • Kurset må være på etter- eller videreutdanningsnivå og være relevant for søkers fagfelt.

Viktige krav til søknad

 • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd, i tillegg må du legge ved:
 • Dokumentasjon på relevant utdannelse og/eller yrkeserfaring.
 • Beskrivelse av kurset du skal delta på
 • Arrangørens beskrivelse av kurset
 • Din motivasjon og faglige begrunnelse for deltakelsen
 • Dokumentasjon på at du har fått plass på kurset
 • Dokumentasjon fra arrangør på hvilke kostnader som er dekket
 • Budsjett for utgiftene tilknyttet kurset
 • Har du søkt om eller mottatt andre offentlig tilskudd for deltakelsen, må dette oppgis
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet.

Kontakt

Astri Blindheim

Rådgiver filmkultur utland
+47 22 47 45 79
astri.blindheim@nfi.no

Astri Blindheim