Norsk filminstitutt utlyser inntil åtte reise- og studiestipend á inntil kr. 10 000,- (inntil 12.000,- for deltagere som også skal delta på Pitch & Match) til Nordic Game i Malmø 17-19. mai.

Søknadsfrist

18. april 2018

Målgruppe

Spillprodusenter og filmprodusenter

Nordic Game

Nordic Game er en av de mest relevante konferansene for aktører innen europeisk spillindustri. Men det er også en relevant og interessant møteplass for filmbransjen.

Ved prioritering mellom søkere vil vi legge vekt på søkerens egenmotivasjon for faglig utvikling ved å delta, i tillegg ønsker vi å fordele stipendene på deltagere fra flest mulig selskaper. Tilskuddet skal gå til å dekke deltakeravgift, reise og opphold.

Vi gjør oppmerksom på at dersom du har et aktuelt spillprosjekt som skal profileres på stand under Nordic Game, kan du søke Lanseringsavdelingen om tilskudd til lansering i utlandet på vanlig måte. Mer informasjon finner du i lenken i boksen til høyre.

Søknaden må inneholde

  • en faglig begrunnelse på hvorfor du ønsker å reise til Nordic Game
  • et budsjett
  • relevant cv

opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra

Du behøver ikke levere dokumentasjon på at du har akkreditering til arrangementet i stipendsøknaden, men dette må leveres før utbetaling av stipend.
Dersom du også skal delta på Pitch & Match må du legge ved en bekreftelse på at du er påmeldt.

I henhold til Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner», kapittel 2. skal tilskuddene over tid bidra til å oppnå målet om likestilling i filmbransjen. Ved tildeling vil vi prioritere å spre stipendene til deltagere fra ulike selskap.

Slik søker du

For å søke må du være registrert som bruker og logget inn. Dette gjør du via Logg inn knappen øverst på siden.

Velg fanen Stipend til deltakelse på kurs i utlandet og merk søknaden Nordic Game 2017. Du kan jobbe med søknaden i etapper og mellomlagre dataene sikkert på våre nettsider. Når søknaden med vedlegg er klar velger du send.

Søknadsfrist: 18. april 2018

Kontakt

Rune Tellefsen

Fagleder Kurs- og kompetanse NFI:LAB
+47 22 82 24 05
rune.tellefsen@nfi.no

Rune Tellefsen