Norsk filminstitutt

VIP-stipendet skal gi etablerte regissører og serieskapere mer tid til fordypning og forskning, og rom for eksperimentering med form og innhold, knyttet til et filmprosjekt regissøren ønsker å realisere. Stipendet er på 200.000 kroner og vi deler normalt ut inntil tre stipender per søknadsrunde.

Viktige råd til deg som søker

 • Start søknadsprosessen i god tid slik at du får innhentet all nødvendig dokumentasjon.
 • Logg deg inn i søknadsportalen over for detaljerte krav til søknaden.
 • Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om audiovisuell produksjon. Les forskriften før du søker.
 • Les veiledningen på denne siden nøye.

Søknadsfrister

To frister i året: 23. jan. 2020 kl. 12.00, 20. aug. 2020 kl. 12.00

Hvem kan søke?

Regissører og serieskapere/konseptuerende regissører.

Format

Spillefilm, dokumentarfilm over 60 minutter og dramaserier.

Hva kan du søke om?

VIP-stipend på 200.000 kroner

Vilkår for tilskudd

 • Du må ha hatt regi på en spillefilm/dokumentarfilm med ordinær kinopremiere de siste 3 år. Alternativt skapt en dramaserie som har vært vist første gang på TV i løpet av de siste 3 år.
 • Du må ha registrert enkeltpersonforetak

Viktige krav til søknad

Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd

 • Beskrivelse av prosjektet og visjoner og utfordringer knyttet til det
 • Beskrivelse av mål og ønskede prosesser i stipendperioden, med fokus på egenutvikling
 • Tidsplan og CV
 • Én til to relevante tidligere arbeider som du mener dokumenterer ditt talent.

Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet.

Prioritering og vekting av søknader


• Søkerens talent og erfaring
• Søkerens beskrivelse av ønskede prosesser i stipendperioden med fokus på egenutvikling
• Prosjektets kunstneriske utfordringer

Slik saksbehandler vi

 • Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker.
 • Rådgiver for talentutvikling behandler søknaden.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI

[/accordion]

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknaden

Kaia Høidalen

Rådgiver/koordinator tilskudd
+47 470 23 036
kaia.hoidalen@nfi.no

Kaia Høidalen

For spørsmål om ordningen

Kari Moen Kristiansen

Rådgiver talentprogram
+47 934 02 428
kari.moen.kristiansen@nfi.no

Kari Moen Kristiansen

Anne Skistad

Utviklingsrådgiver
+47 474 57 653
anne.skistad@nfi.no

Anne Skistad