Norsk filminstitutt

NFIs søknadsbehandling overføres i sin helhet til et nytt saksbehandlingssystem. I den forbindelse stenger vi for innlevering av søknader fra 21. november 2019 til 13. januar 2020. Det nye systemet åpner for nye søknader 14. januar 2020.

Vi anbefaler alle om å registrere seg som søker allerede nå. Da er en viktig del av jobben gjort når du skal sende inn neste søknad til oss.

VIP-stipendet skal gi etablerte regissører og serieskapere mer tid til fordypning og forskning, og rom for eksperimentering med form og innhold, knyttet til et filmprosjekt regissøren ønsker å realisere. Stipendet er på 200.000 kroner, og i denne runden deler vi ut inntil hele seks stipender.

Søknadsfrister

To frister i året: 23. jan. 2020 kl. 12.00, 20. aug. 2020 kl. 12.00

Hvem kan søke?

Regissører og serieskapere/konseptuerende regissører.

Tall og fakta

I 2018 ble det tildelt 6 VIP-stipend av 200.000 kroner hver.


Se tildelinger

Format

Spillefilm, dokumentarfilm over 60 minutter, og dramaserier.

Dette kan du søke om

  • VIP-stipend på 200.000 kroner

  • Vilkår for tilskudd:

- Du må ha hatt regi på en spillefilm/dokumentarfilm med ordinær kinopremiere de siste 3 år. Alternativt skapt en dramaserie som har vært vist første gang på TV i løpet av de siste 3 år.

- Du må ha registrert enkeltpersonforetak

Viktige krav til søknad

  • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd
  • Beskrivelse av prosjektet og visjoner og utfordringer knyttet til det
  • Beskrivelse av mål og ønskede prosesser i stipendperioden, med fokus på egenutvikling
  • Tidsplan for arbeidet
  • CV
  • Én til to relevante tidligere arbeider som du mener dokumenterer ditt talent. Disse skal leveres som lenke i eget dokument
  • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet

Viktig info:

Skjema for søknad om VIP-stipend har fått en ny struktur, og vi anbefaler derfor å gå inn og se på dette etter 14 januar, i god tid før søknadsfrist 23 januar kl. 12:00.

Den viktigste endringen i det nye søknadsskjema er at du blir du bedt om å fylle direkte inn i skjema på flere punkter.

Disse punktene erstatter det som tidligere skulle legges ved som eget vedlegg.

De viktigste punktene i skjema er:

Om søkeren

Beskriv deg selv som filmkunstner. Hvor kommer du fra, og hvor vil du fremover?

Max 3000 tegn.

Filmkunstnerisk ambisjon

Beskriv mål, utfordringer og ønskede prosesser med fokus på faglig og kunstnerisk egenutvikling i prosjektet.

Max 4500 tegn

Om prosjektet

Kort sammendrag

Max 200 tegn

Handlingsbeskrivelse

Max 2500 tegn

Prosjektbekrivelse

Som vedlegg.

Fremdriftsplan

1200 tegn

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknaden

Kaia Høidalen

Rådgiver/koordinator tilskudd
+47 470 23 036
kaia.hoidalen@nfi.no

Kaia Høidalen

For spørsmål om ordningen

Hanne Myren

Rådgiver talentprogram
+47 476 95 712
hanne.myren@nfi.no

Hanne Myren

Anne Skistad

Utviklingsrådgiver
+47 474 57 653
anne.skistad@nfi.no

Anne Skistad