Norsk filminstitutt

For tilskudd til filmfestivaler med søknadsbeløp over 100.000 kroner skal det nedsettes et utvalg bestående av 3-5 personer med bred filmfaglig kompetanse, samt en vara. Utvalget oppnevnes for tre år av gangen.

Gjeldende utvalg sitter fra november 2019 - november 2022 og består av Nina Refseth (leder), Tine Fischer, Khalid Maimouni og Christian Falck (vara).

Med dette utvalget har vi samlet et knippe personer med høy kompetanse og erfaring innen både festival- og filmproduksjon, samt forvaltning og økonomistyring, og vi er trygge på at utvalget vil bidra til en god behandling av søknader for filmfestivaler i Norge. 

Utvalget skal vurdere søknader utfra forskrift om tilskudd til filmformidling, og retningslinjer for tilskudd til filmfestivaler

Utvalgsmedlemmene

Nina Refseth (leder)

Tidligere direktør for Norsk filminstitutt og konserndirektør i A-media. Kom til filmbransjen fra jobben som forlagsdirektør og daglig leder i Det Norske Samlaget. Refseth er utdannet cand.philol. med hovedfag i idéhistorie. Hun har hatt en rekke verv innen kultur og media, og er i dag blant annet styreleder for Det norske teatret og Filminvest3.

Tine Fischer

Grunnlegger og direktør for den internasjonale dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX, og har tidligere jobbet fem år i Dansk filminstitutt. Hun har også erfaring med kuratering knyttet til visning av kunstfilm. I 2009 gjennomførte Fischer The European Producers Programme EAVE, og er i dag eier av selskapet Fischer Film Production, der hun virker som produsent på både nasjonale og europeiske produksjoner.

Khalid Maimouni

Khalid Maimouni startet i filmbransjen i 2008 med kinodokumentaren 99% ærlig. I tillegg til sin bakgrunn som dokumentarfilmskaper har han arbeidet som produsent i Storyline Studios fra 2012 til 2017 hvor han var sentral i moderniseringen av Norges eldste utstyrsleverandør og etterarbeidshus (tidligere Norsk Filmstudio AS). I 2016 debuterte han som filmprodusent med den prisvinnende spillefilmen Fluefangeren i sitt eget produksjonsselskap, The End AS.

Christian Aune Falch

Christian Aune Falch er daglig leder og produsent i UpNorth Film og har jobbet med produksjon av dokumentarfilm for det norske og internasjonale markedet siden 2004. Flere av hans produksjoner som Blackhearts, Two Raging Grannies, The Exorcist in the 21st Century og Golden Dawn Girls har vunnet priser og blitt vist på festivaler og TV-kanaler over hele verden. Han er også styremedlem i Midtnorsk Filmsenter og holder jevnlig foredrag om dokumentarfilmproduksjon på festivaler, verksteder og universiteter.

Mandat

Utvalget skal vurdere søknader og saksbehandlers forslag til innstilling, utfra forskrift om tilskudd til filmformidling, og retningslinjer for tilskudd til filmfestivaler. Utvalget skal særlig legge vekt på de vurderingskriterier som er beskrevet, under forskrift gjelder dette §§ 4 og 11, under retningslinjene gjelder det punktet om vurderingskriterier.

Utvalget leverer en begrunnet innstilling om tilskudd til Norsk filminstitutt som foretar endelig vedtak og utmåling.

Oppgaver

  • Lese alle søknader med vedlegg.
  • Møtes for innstillingsmøte i Oslo.
  • Skrive innstilling (rådgiver i NFI er sekretariat for utvalget).