Norsk filminstitutt

Et cinematek er en kinobasert virksomhet som arbeider systematisk for å stimulere interessen for filmhistorie og filmkunst, ved å gjøre sentrale verker fra filmhistorien og nyere kvalitetsfilmer av spesiell interesse tilgjengelig for publikum, presentert på en måte som er tro mot originale formater og visningsformer.

Cinematekets program vil til enhver tid bestå av både historiske og nyere verker, men formidling av filmhistorien skal være en tydelig og synlig hovedprioritet, gjennom filmvisninger og andre tiltak som bidrar til fordypning og kunnskap om filmhistorie og filmkunst, i form av publikasjoner og ulike former for arrangement.

Nasjonalt filmarkiv

Et cinematek opptrer i formelt samarbeid med, og baserer en betydelig andel av visningsvirksomheten på, det nasjonale filmarkivet.

Permanent og profesjonelt

Et cinematek drives på permanent, profesjonell basis. Dette innebærer at cinemateket har et fast og forutsigbart tilbud til publikum, og at cinemateket er en synlig institusjon lokalt og regionalt, som er tilgjengelig for samarbeid med lokale, regionale og nasjonale institusjoner, organisasjoner og foreninger. Videre innebærer det at cinemateket i hovedsak ikke baserer seg på frivillighet, men har faste, navngitte personer i nøkkelposisjoner som er faglig og administrativt ansvarlig for driften.

Stimulere filmkultur

Formålet med cinematekdrift er å stimulere filmkulturen lokalt, regionalt og nasjonalt. Et cinematek drives etter ikke-kommersielle, kulturelle og pedagogiske målsetninger.