Norsk filminstitutt

NFI oppnevner et eget utvalg på tre personer til å vurdere hvilke spill som skal kjøpes inn til bibliotekene. Utvalget består av personer med kjennskap til spillbransjen og bibliotekene. Medlemmene sitter i utvalget ett år av gangen.

Nytt utvalg er oppnevnt fra høsten 2020 og består av:

Per Eide fortsetter i utvalget som utvalgsleder. Han er avdelingsleder ved Årstad bibliotek, og har jobbet med spill i bibliotek siden 2009. Han er opptatt av å gjøre biblioteket til en viktig møteplass der spill kan spilles og formidles. Han er medlem i det nyoppstartede spillutvalget til Norsk bibliotekforening, et frivillig utvalg som jobber med å fremme spill i norske bibliotek, og løfte bibliotekarers kompetanse om spill.

Ellen Lyse Einarsen er utdannet manusforfatter fra Den norske filmskolen, og har jobbet med dataspill siden 2007 i Norge, USA og Tyskland på ulike plattformer, med titler som "Age of Conan: Hyborian Adventures" og "Angry Birds Epic". Hun har flere ganger sittet i NFIs ekspertpanel for spill og i juryen til Norwegian Game Awards. 

Tordis Holm Kverndokk er seniorrådgiver i Sekretariat for bibliotekutvikling, Nasjonalbiblioteket. Hun har mange års erfaring som fagleder for barn og unge i biblioteksektoren. Hun bygde opp spilltilbudet ved Lørenskog bibliotek.

Roy Martin Kristiansen har tidligere sittet i utvalget, og oppnevnes som vara. Han har en bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap, og har jobbet i Deichman fra 2007 – 2018, og er nå ansvarlig for Læringssenteret bibliotek på Nannestad videregående skole. 
 

  • Christina Iverson
    • Christina Iverson

    • Rådgiver innkjøpsordninger og spillformidling
    • Telefon: +47 917 35 598
    • E-post: christina.iverson[@]nfi.no