Norsk filminstitutt

Neo er NFIs nye talentordning 2021 - 2025. Neo er en tilskuddsordning for manifesterte* talenter som vil debutere med et lavbudsjettsprosjekt i langt format innen fiksjon, dokumentar og hybrid.
Ordningen skal fremme tilveksten av nye stemmer, perspektiver og fortellermåter og med det styrke nyskaping og talentutvikling i norsk film.
 

Neo retter seg mot talenter og prosjekter med høye kunstneriske ambisjoner, vågemot og vilje til både å underholde og utfordre. Neo skal også stimulere til at talentene utfolder seg i de formatene de opplever som relevante, og at prosjektene definerer og innfrir sitt publikumspotensiale på ulike distribusjonsplattformer. 

Ordningen retter seg mot regissører og serieskapere/manusforfattere som gjennom tidligere verk har manifestert et talent i sitt virke.

Neo har stort fokus på utvikling, og du kan søke både utvikling og produksjon.   

Det er løpende søknadsfrist for tilskudd til produksjon. Søknadsskjema åpner i portalen 18.8.2021.  

Neo har stort søkelys på samarbeid mellom regissør, manusforfatter og produsent og åpner for at også debuterende produsenter (i langt format) kan søke.

Det er ingen satte tilskuddsrammer. Produsent søker det beløpet prosjektet har behov for innenfor eget definert lavbudsjett.

Neo vil ha et dedikert konsulentteam som på fiksjon består av Rodrigo Stoicheff 
og Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen. Innen dokumentar er Klara Nilsson Grunning og Eirin Gjørv konsulenter.

Neo skal være en ordning som stimulerer til åpenhet og deling. Gjennom samlinger og visninger vil Neo legge til rette for at filmskaperne i ordningen kan utveksle erfaringer rundt de kreative prosessene de står i med mål om å være kollektivt ambisiøse. Neo vil også søke å tilrettelegge for relevante kompetansehevende tiltak som inkluderer filmskapere og bransje som ikke er i ordningen.

Med større fokus på publikumsmøte og omverdensrespons, vil Neo også eksponere talent og prosjekt ut i verden gjennom profilering og posisjonering i relevante nasjonale og internasjonale fora, i alle faser av prosjektene som realiseres i ordningen.