Norsk filminstitutt

NFI gir prosjekttilskudd for å styrke målgruppearbeidet hos cinematekene i Norge. Dette er en ekstraordinær tilskuddsordning og henvender seg til etablerte cinematek utenfor Oslo, med en ramme på 1.300.000 kroner.

Søknadsfrist

17. okt. 2023 kl. 12.00

Formål

Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om tilskudd til filmformidling. Les forskriften før du søker.

Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke cinematekenes publikumsarbeid og legge grunnlaget for langsiktighet i arbeidet med å nå ut til et bredere og mer mangfoldig publikum. Barn og unge er en særlig prioritert gruppe, og målet er å oppnå et større mangfold også innad i yngre målgrupper.

Dette kan du søke om

Du kan søke om tilskudd til å dekke relevante kostnader til utvikling og gjennomføring av tiltak for å nå nye målgrupper, som for eksempel innsiktsarbeid eller konsulentbistand.

Relevante kostnader kan omfatte:

 • Utgifter til prosjektledelse
 • Honorarer
 • Markedsundersøkelser
 • Markedsføring og profilering

Tilskudd kan ikke gå til å dekke vanlige driftskostnader til organisasjon som søker, eller de vanlige driftskostnadene til en samarbeidsorganisasjon.

Det er et mål å få etablert gode strukturer for tiltak rettet mot nye målgrupper generelt og barn og unge spesielt. NFI ønsker at cinematekene skal jobbe strukturert og langsiktig med denne typen målgruppearbeid.

Hvem kan søke

Etablerte cinematek utenfor Oslo som er registrert i Enhetsregisteret, og har mottatt driftstilskudd fra NFI.

Vilkår for tilskudd

Tiltaket må ha en konkret plan for hvordan arbeidet mot utpekte målgrupper skal utformes og gjennomføres, og en tydelig beskrivelse av målsetting og forventet effekt.

 • Du må levere fullstendig søknad til fristen.
 • Søknad må sendes inn gjennom NFIs søknadsportal.
 • Søknaden må være på norsk.

Viktige krav til søknad

 • Beskrivelse av tiltaket (med målsetting, målgrupper og forventet effekt).
 • Beskrivelse av hvordan tiltaket vil tilrettelegge for at utpekte målgrupper skal ta i bruk cinematekets tilbud på lengre sikt, og oppnå bredere kjennskap til og interesse for cinematekets program og aktiviteter.
 • Informasjon om eventuelle samarbeidspartnere.
 • Budsjett som viser hva du søker tilskudd til.
 • Finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert.

Detaljerte krav til søknaden finner du i søknadsportalen.

Her finner du maler som er relevante for denne ordningen

Saksbehandling

Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Kontakt

Ole Petter Bakken

Rådgiver arrangement og arena
NFI Bergen
+47 930 98 161
ole.petter.bakken[@]nfi.no

Ole Petter Bakken

Marianne Hjerpseth

Seksjonsleder medvirkning og arena
+47 930 28 889
marianne.hjerpseth[@]nfi.no

Marianne Hjerpseth