Norsk filminstitutt

Denne filmen handler om forfatteren Thorvald Steen. Thorvald lider av den sjeldne sykdommen Fasio-scapulo-humeral muskeldystrofi. Dette innebærer en gradvis lammelse, men sykdommen har aldri lammet ham. Thorvald kjent som en aktiv samfunnsdebattant, ytringsfrihetsforkjemper, forfatter og kulturformidler. Filmen går inn i debatten om sorteringssamfunnet, inkludering og hva som er et verdig liv, og vil engasjere det brede laget av befolkningen gjennom Thorvalds fantastiske humor og fortellerevne.

Om regissør og manusforfatter

Per Maning er en kjent norsk kunstfotograf og reklamemann. Han er utdannet ved kunstakademiet i København, og har hatt en rekke utstillinger på noen av de mest anerkjente galleriene/museene i verden. Han har fulgt Thorvald Streen med kamera i rundt 30 år.

Produsent Jørgen Lorentzen er også involvert på manussiden. Han er utdannet litteraturviter, og jobbet i en årrekke som kjønnsforsker ved Universitet i Oslo. Lorentzen har skrevet flere bøker, og produsert en rekke kortfilmer og dokumentarfilmer, blant annet kortfilmen Kayayo, som ble shortlistet til Oscar, den prisvinnende dokumentarfilmen En ballong til Allah og nå sist den avslørende dokumentarfilmen om kuppet i Tyrkia A Gift from God, som også fikk tilskudd fra NFI.

Om prosjektet

Produsent
Jørgen Lorentzen
Produksjonsselskap
Integral Film og Litteratur AS
Regissør
Per Maning
Manusforfatter
Jørgen Lorentzen, Per Maning

Tildelinger

Ordning:
Utvikling og produksjon av dokumentarfilm etter konsulentvurdering
Fase:
Utvikling
Dato:
17.04.2018
Tilskudd gitt:
100.000 kroner
Ordning:
Utvikling og produksjon av dokumentarfilm etter konsulentvurdering
Fase:
Produksjon
Dato:
25.03.2020
Tilskudd gitt:
400.000 kroner
Totalbudsjett:
1.725.000 kroner
Konsulentvurdering:
Thorvald Steen er en poet og forfatter mange kjenner. Kunstfotografen Per Maning har fulgt ham gjennom en trettiårsperiode, en tid som ikke minst bærer preg av forfatterens stadig mer synlige muskelsykdom; en sykdom han allerede fikk påvist som barn og som til slutt vil lamme ham helt. Piloten som ligger ved søknaden er både interessant og rørende, og borger for at dette kan bli et vakkert og kunstnerisk verk av høy verdi.
Konsulent:
Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen