Norsk filminstitutt

Regissøren Asgeir Helgestad har siden barndommen hatt en pasjon for Arktis, og som voksen mann og naturfotograf møter han dronningen i sitt liv, Frost, en isbjørnbinne med to barn. Han følger henne for å se hvordan denne familien takler de store klimatiske endringene som skjer i hennes arktiske rike. Få steder er sterkere påvirket av klimaendringene enn Svalbard. Innsikten Asgeir får er avgjørende for å forstå hvordan klima for lengst truer ikke bare Arktis, men livet på planeten. Fortellingen er full av pasjon, av innsikt, av dedikasjon både til livet i Arktis og til klima, og gir et unikt innblikk i hvordan kloden nå endrer seg, med store konsekvenser for alle oss som lever på den. En agenda-film som er vakker og vond, oppslukende og kunnskapsrik.

Regissør

Asgeir Helgestad er kanskje en av verdens fremste fotografer av isbjørn og livet i Arktis. Han har samarbeidet med BBC og en rekke andre internasjonale kanaler og prosjekter. I Dronning uten land skal han lage sin ultimate film, med sin egen stemme og sitt eget budskap. Han er unik i sin erfaring med å arbeide i ugjestmilde Arktis.

Om prosjektet

Produsent
Asgeir Helgestad
Produksjonsselskap
Artic Light AS
Regissør
Asgeir Helgestad
Manusforfatter
Anne Elvedal

Tildelinger

Ordning:
Utvikling og produksjon av dokumentarfilm etter konsulentvurdering
Fase:
Utvikling
Dato:
03.03.2017
Tilskudd gitt:
600.000 kroner
Ordning:
Utvikling og produksjon av dokumentarfilm etter konsulentvurdering
Fase:
Utvikling
Dato:
19.02.2016
Tilskudd gitt:
800.000 kroner
Konsulent:
Even Gottfred Benestad
Ordning:
Utvikling og produksjon av dokumentarfilm etter konsulentvurdering
Fase:
Utvikling
Dato:
11.09.2015
Tilskudd gitt:
150.000 kroner
Ordning:
Utvikling og produksjon av dokumentarfilm etter konsulentvurdering
Fase:
Utvikling
Dato:
30.04.2015
Tilskudd gitt:
230.000 kroner
Ordning:
Utvikling og produksjon av dokumentarfilm etter konsulentvurdering
Fase:
Produksjon
Dato:
09.11.2017
Tilskudd gitt:
1.100.000 kroner
Totalbudsjett:
5.542.043 kroner
Konsulentvurdering:
Dronning uten land er et storslått prosjekt, der filmskaperen makter å bringe tre fortellinger godt sammen i en medrivende film om vår planet som er i kritisk endring. Det er hjerte, unik profesjonalitet i opptak, unik tilgang, og imponerende dedikasjon bak prosjektet. Narrativt og visuelt skiller dette prosjektet seg ut, både som naturfilm og i sitt perspektiv. Filmen skal ikke skremme, men vise hvor vakkert det er, det vi holder på å miste. Denne filmen trenger å bli laget, både på grunn av fortellingen, budskapet og mannen bak kamera.
Konsulent:
Lars Løge