Norsk filminstitutt

Regissør Deeyah Khan, som tidligere har utforsket temaene "æresrelatert vold", radikalisering og frafall fra islam, vil i denne filmen utforske representasjon av minoriteter i britiske, norske og amerikanske medier. Med utgangspunkt i sine egne erfaringer fra Norge, undersøker Deeyah Khan historiene media forteller om de ulike etniske gruppene i moderne, multikulturelle samfunn. Dokumentaren vil søke å avdekke hvordan våre medier gjenspeiler og former våre oppfatninger av "de fremmede", og utforske de psykologiske konsekvensene disse fremstillingene skaper i samfunnene våre. Videre vil filmen lete etter svar på hvordan media kan framstille et mangfoldig samfunn på en ansvarlig og konstruktiv måte.

Om regissøren

Deeyah Khan er en internasjonalt anerkjent musikkprodusent og dokumentarfilmskaper, som har vunnet både Emmy og Peabody Award for sin dokumentarfilm Banaz. Fokuset for hennes arbeid er menneskerettigheter og ytringsfrihet med særlig fokus på kvinners ytringsfrihet. Hun er leder av og regissør i selskapet Fuuse, som hun etablerte i 2010 i Oslo og London. Deeyah Kahn er også mottaker for en rekke priser for hennes arbeid for å fremme menneskerettigheter og ytringsfrihet, blant annet den Norske PEN komiteens Ossietzky prisen i 2012 og kulturdepartementets menneskerettighetspris i 2015.

Om prosjektet

Produsent
Sverre Pedersen
Produksjonsselskap
Fuuse AS
Regissør
Deeyah Kahn

Tildelinger

Ordning:
Utvikling og produksjon av dokumentarfilm etter konsulentvurdering
Fase:
Produksjon
Dato:
29.05.2017
Tilskudd gitt:
300.000 kroner
Totalbudsjett:
31.092.35 kroner
Konsulentvurdering:
Faces like Mine tar for seg et for lite diskutert, men desto viktigere tema om medias rolle i fremstillingen av "de andre". Deejah Khan bruker seg selv for å skape en engasjerende film, en film som skaper ny forståelse og setter agenda. Hun har flere ganger vist handlekraft til å få ut sine budskap både her hjemme og internasjonalt. Hun har en unik evne til å gjøre komplekse problemstillinger engasjerende og aktuelle. Prosjektet er tydelig i holdning, ambisjon og budskap. Filmen kan bli en viktig referanse i diskusjonen om medias rolle i - og innvirkning på - hvordan vi oppfatter våre medmennesker.
Konsulent:
Lars Løge